skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Ook in 2016 houdt College ca. € 8 miljoen over die van het Rijk ontvangen werden voor de ZORG in Westland. Zelfs euro’s van Innovatiefonds zijn blijven liggen!

Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat -evenals in 2015- meer dan € 8 miljoen die het Rijk uitbetaald heeft aan Westland voor de ZORG niet besteed zijn. In 2015 deed dit College van VVD, CDA, GBW en GroenLinks en toen nog PvdA al een greep in de zorgpot en schoof € 7,5 miljoen naar beheer en tuinbouwreconstructie. Westland Verstandig was fel tegen, maar de coalitie en D66 vonden dit gek genoeg normaal. Westland Verstandig vindt dat alle zorggeld voor de zorg moet blijven en dat veel meer inwoners echt goede zorg moeten krijgen, beter ondersteund moet worden als zij WMO of andere voorzieningen nodig hebben, meer gedaan moet worden voor chronisch zieken en meer structurele zorgvoorzieningen. In iedere kern goede opvang van zorgbehoevende senioren en geen gedwongen gescheiden wonen bij ouderdom met gebreken. Financieel kan het en wordt door het Rijk betaald. Goed bestuur is ook de geldmiddelen die er zijn goed inzetten ten behoeve van onze inwoners. Dat gebeurt nu niet!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College moet meer zelf doen voor de burgers, minder nota’s en visies en minder overlaten aan marktpartijen / coöperaties en andere derden; veel effectiever, directer en sneller

Westland Verstandig ergert zich al heel lang aan de “nota- en visiecultuur” van dit College. Veelal schrijven ambtenaren of ingehuurde personen prachtige -veel euro’s kostende- teksten over bijv. starterswoningen, begeleiding vluchtelingen, tuinbouw, zorg en veiligheid. Vaak komen er dan na enige jaren 2.0 en zelfs 3.0 en 4.0 versies. Veelal wordt vastgesteld dat de inwoners en bedrijven er niet veel mee zijn opgeschoten en het bij mooie woorden blijft. Neem nou de zgn. Woonvisie die al weer enige tijd geleden werd vastgesteld. Moet uitgevoerd worden door coöperaties en bouwers. Echter die hebben hun eigen agenda en moeten en willen met woningbouw geld verdienen. Dat gaat weer ten koste van onze inwoners die goedkope woningen nodig hebben. De gemeente staat op afstand. Om die reden wil Westland Verstandig dat de gemeente weer een eigen woningbedrijf opricht en zelf de nodige sociale huur- en koopwoningen realiseert. Enkel dan kan de gemeente goed en kort sturen. Nu niet omdat de marktpartijen niet echt gedwongen kunnen worden. Ook kan de gemeente dan makkelijker de gehanteerde bouwgrondprijzen omlaag brengen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Terechte ontevredenheid in Kwintsheul; gemeente moet problemen snel oplossen! Voor de Ark goed plan in de maak

Vorige week protesteerde een fiks aantal inwoners uit Kwintsheul. Ze willen terecht de terugkeer van de supermarkt en pinautomaat en een veiligere oversteek over de Kerkstraat. Koornneef stopte plotsklaps de bouw en zette de winkel te huur, maar vraagt -naar verluidt- zoveel huur dat niemand er in wil stappen. Westland Verstandig vindt dat de gemeente maar de grond en gebouw van de supermarkt tegen kostprijs moet overnemen. Dus geen winst voor Koornneef. Daarna snel zelf een goede exploitant zoeken die vlot gaat exploiteren. De gemeente stak al € 1.5 miljoen in de verhuizing van de Kastanjehof.

Gelukkig is er inmiddels ook een plan voor behoud van de Ark. Westland Verstandig heeft daar steeds voor gepleit. Erg prettig voor de senioren uit Wateringen en Kwintsheul.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Goed bezochte kustconferentie in gemeentehuis ‘s-Gravenzande. Westland Verstandig op 8 juli naar strand en duinen en de Strandmotor in samenwerking met de Cultuurverbinders. Ook wordt gesproken over het bijzondere gebied van de Banken bij ‘s-Gravenzande. Zie programma op onze site

Vorige week vond de kustbijeenkomst plaats in het nog tot eind augustus open zijnde gemeentehuis van ‘s-Gravenzande. Het naderend einde en sloop van dat prima gemeentehuis maakt Westland Verstandig uiteraard verdrietig. Zeker als we gelijk zien hoeveel problemen er zijn en extra euro’s ingezet worden bij de twee halve gemeentehuizen in Naaldwijk.

De kustbijeenkomst maakte in ieder geval duidelijk dat er een frisse wind gaat over plannen met strand en duinen en de meeste aanwezigen wilden de rustige stranden zonder extra bebouwing in tact laten. Westland Verstandig heeft daar ook steeds voor gepleit.

Voor de vakantie op 8 juli a.s. te 12.30 uur, wil Westland Verstandig nog een keer een bijeenkomst plannen waar kust, duinen, de Banken en de Zandmotor centraal staan. We doen dat samen met de Cultuurverbinders. Als u zich vooraf aanmeldt bent u welkom. Zie onze site voor het programma.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Strijd om -in ieder geval tijdelijk -behoud van de Leuningjes gaat door

Tussen de meerderheid van de Raad en het College van CDA, VVD, GroenLinks en GBW is al een tijdje een strijd gaande over de Leuningjes. Het College wil slopen. De asbestvervuiling -op het eerste oog ontstaan door schuld gemeente en door gemeente ingeschakelde bureaus- in november 2015 wordt door VVD-wethouder Ouwendijk gebruikt om de Leuningjes de nek om te draaien. Vorige week bleek dat hij ten onrechte de motie van de Raad -tot voorlopig behoud- niet wil uitvoeren. Ook werden ineens de grotere verenigingen uit Poeldijk opgevoerd en die zouden tevreden zijn met hun huidige verblijf elders. Dat wordt vervolgens weer door betrokkenen ontkend. Tijdens de commissievergadering over de Leuningjes presenteerde de Bartholomeuskerk een alternatief: fiks intern verbouwen en opdelen van de kerk en pastorie, sloop Witte Brug waar dan 200 parkeerplaatsen moeten komen. Westland Verstandig vindt het triest en ook niet passend als de van binnen mooiste kerk van Westland op deze wijze wordt verbouwd. Westland Verstandig is voorstander van -in ieder geval tijdelijk- behoud de Leuningjes en voor investeringen die ertoe leiden dat de Leuningjes er weer goed uitziet, goed bruikbaar is en prettig aanvoelt. Het bestuur van de stichting, die huurt van de eigenaar / gemeente, moet in staat worden gesteld haar plannen uit te voeren. Is ook goed voor Poeldijk en haar verenigingen. Tenslotte, ook Westland heeft behoefte aan een grote zaal zoals de Gerberazaal. Die moeten we niet verloren laten gaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top