skip to Main Content

Publicaties week 33

In het Hele Westland

Westland Verstandig: subsidies voor alle activiteiten gewenst

Inmiddels is het Varend Corso een in Westland niet meer weg te denken evenement. Veel burgers beleven daar een hoop plezier van door zelf mee te doen. Ook als attractie wordt het corso door heel veel Westlanders zeer gewaardeerd. De gemeentebijdrage is per jaar 25.000 euro’s en dat is goed besteed geld. Behalve het corso zijn er in Westland nog veel meer niet-commerciële evenementen op het gebied van cultuur, sport, kunst en de zomer- feesten in de Westlandse kernen. Die evenementen krijgen sedert 2011 geen subsidie. Ook die dragen bij aan de leefbaarheid, welzijn en participatie. Andere gemeenten kennen wel subsidies voor die activiteiten. Subsidie wordt beschouwd als een teken van waardering en bijdrage in de kosten. Ook komen bij andere gemeente buurtverenigingen en bewonersorganisaties in aanmerking voor een bijdrage. Westland moet niet miljoenen euro’s zinloos stoppen in public affaires, pr voor collegeleden en ander zaken waar Westland niet beter van wordt. Visie Westland Verstandig: naast Varend Corso moeten ook ander activiteiten in Westland door de gemeente ondersteund worden. De gemeente moet kiezen voor de burgers en niet voor allerlei pr uitgaven buiten Westland of pr- uitgaven waar de burgers/ondernemers niet beter van worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Onzinnige handhaving wordt eindelijk in raadswerkgroep besproken

Op 24 augustus buigt de werkgroep zich over de handhaving waar dit college vanaf mei 2014 op heeft ingezet. Vele inwoners van Monster worden daarmee geconfronteerd omdat ze in het Boomawatering- of Poelzonegebied wonen. Westland Verstandig begrijpt niet waar het college en met name de VVD wethouder Ouwendijk mee bezig is. Kleine tuintjes, kasjes of ook die al vele tientallen jaren in gebruik zijn moeten ontruimd worden en moet braak gaan liggen. Ook zelfs huizen moeten ontruimd worden. Ook weigert de gemeente ondanks de ligging in een lint langs een grote weg de agrarische bestemming ervan af te halen. Dat vanwege een reconstructie die er vaak niet komt. Voorts zal ook dan de eigenaar van het kasje, tuintje of woning moeten willen verkopen. De gemeente kan beter maatwerk leveren en van geval tot geval bekijken of er iets moet gebeuren en zo ja wat en dan overleg voeren met alle betrokkenen. Gedoe, processen, zinloze kosten aan ingehuurde gemeentekrachten worden dan onnodig. Ambtenaren en wethouder kunnen dan ook dingen doen waar de Westlandse burger wel wat aan heeft. Visie Westland Verstandig: stop dit zinloos pesten van burgers en ga aan het werk voor burgers voor betere zorg, sport, onderwijs etc.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Verkeersknelpunten in ‘s-Gravenzande moeten aangepakt worden

Onze fractie wordt door inwoners vaak gewezen op verkeersonveilige situaties. Na aandringen van de fractie zal een veiligere ontsluiting en parkeersituatie op de Koningin Julianaweg van het Julianasportpark op korte termijn worden aangepakt. Ook wordt er nog te hard gereden over het deel van de Naaldwijkseweg richting centrum, terwijl nog steeds vrachtwagens ten onrechte veel gebruik maken van die weg. Er is veel geld gestopt in de alternatieve route o.m. via de Woutersweg. De gemeente moet maatregelen treffen om de Naaldwijkseweg vrachtwagenluw te maken. Ook de woonwijken aan de andere zijde van de Koningin Julianaweg moeten veiliger ontsloten worden bij het passeren van de Julianaweg. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Visie Westland Verstandig: op de kortst mogelijke termijn moeten alle knelpunten die verkeersonveilig zijn aangepakt worden in ‘s-Gravenzande en de Heenweg. Een veilige verkeerssituatie hoort bij een goede leefomgeving en daarvoor moet de gemeente zorgen, daar hebben de inwoners recht op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Ook in Wateringen en Kwintsheul dient een gezellig centraal plein te komen

In ‘s-Gravenzande en Naaldwijk worden plannen uitgewerkt voor respectievelijk het Marktplein en het Wilhelminaplein. Prima en goed voor de leefbaarheid in die kernen, met veel groen en gezelligheid. Onze fractie ziet daarin haar verkiezingsprogramma en eerdere moties vervuld worden. Nu ook Wateringen en Kwintsheul. Beide kernen moeten nog meer bruisend gemaakt worden en een goed bereikbaar en verkeersluw plein draagt daaraan bij. Westland Verstandig is er voorstander van om samen met de inwoners en ondernemers van beide kernen dergelijke pleinen te realiseren. Elke kern van Westland moet een dergelijk plein hebben. Visie Westland Verstandig: een centraal gelegen plein met veel activiteiten is voor jong en oud van belang. Langs zo een plein kunnen ook het beste allerlei voorzieningen op het gebied van o.m. zorg, onderwijs en onderwijs zich vestigen. Die zijn dan beter in het zicht en goed bereikbaar.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Westland Verstandig pleit nog eens voor gemeentemaatregelen bodemdaling De Lier

Onze fractie heeft deze week het college verzocht snel deugdelijke maatregelen te nemen tegen de bodemdalingen in o.m. de Vogelwijk, bomenbuurt en druivenwijk. De schadelijke gevolgen voor de rioolbuizen, waterleidingen, drempels, parkeerplaatsen en de vloeren zijn duidelijk ernstig en nemen sneller toe dan verwacht. Ook is verzocht de communicatie met de bewoners te verbeteren, zodat een ieder weet wat er gaande is en waar op gerekend kan worden. Ook verzochten wij om een in de maak zijnde plan van aanpak nu op korte termijn af te leveren bij de bewoners. Dat plan moet concrete maatregelen inhouden hoe de problemen kunnen worden opgelost. Visie Westland Verstandig: de getroffen bewoners van De Lier hebben recht op een goede, eerlijke, snelle en doeltreffende aanpassingsactie van de gemeente Westland. Immers de gemeente heeft als eerste de plicht en taak te zorgen voor een goede leefomgeving van haar burgers. Ook in De Lier uiteraard. Westland Verstandig heeft ook om die reden actie van het college verlangd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top