skip to Main Content

Publicaties week 37

Groot Westland

Westland Verstandig: College weigert de gunningsovereenkomst aan de Raad en de inwoners te verstrekken

Tijdens de commissievergadering vorige week heeft de fractie van Westland Verstandig wethouder Meijer van GemeenteBelang Westland verzocht opening van zaken te geven over de bouw van de twee nieuwe halve gemeentehuizen. De wethouder weigerde dat en gaf enkel aan dat het nog tot begin 2016 gaat duren voordat de omgevingsvergunningsaanvragen worden ingediend. Op dit moment vindt verder overleg plaats met de bouwers. Vreemd dat natuurlijk geen openheid van zaken gegeven wordt. Blijkbaar wil dit College de achterkamertjes nog niet open doen en wil alles in het geniep verder voorbereiden. Westland Verstandig zal op dat punt actie ondernemen totdat er complete duidelijkheid is over de (financiële) condities en eventuele voorbehouden die gemaakt zijn in de gunningsovereenkomst. Zolang het College en de coalitie van GBW, CDA, VVD en Progressief Westland geen stukken afgeven, blijft het allemaal troebel en ondoorzichtig. Daar neemt Westland Verstandig geen genoegen mee.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: College weigert mee te werken aan totaalvisie voor het Watergat/NAM-terrein

Het is bekend dat een groot aantal omwonenden bezwaar hebben tegen de wijze van bebouwen van het voormalige NAM-terrein aan de Rijnweg in Monster. Daarbij komt nog dat ook bouwplannen worden voorbereid voor het zogenaamde Watergat. De infrastructuur en de wijze van bebouwing zijn niet goed geregeld. Het is om die reden dat Westland Verstandig vindt dat er eerst een totaalvisie voor het hele gebied moet komen. Het College weigert dat en dramt door. Er is op dit moment een omgevingsvergunningsaanvrage ingediend door de Westlandse Zoom waarvan de gemeente voor de helft eigenaar is. In feite dient de gemeente de vergunningsaanvrage zelf in. Wethouders Duijvestijn van CDA Westland en Weverling van GemeenteBelang Westland weigeren in te gaan op de suggesties om eerst de infrastructuur goed te regelen. Overleg met de omwonenden is vereist en gewenst. Westland Verstandig zal daartoe een motie indienen bij de raadsvergadering van 16 september a.s.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Openbare verkoop van gemeentehuis inclusief het historische deel daarvan langs de Langestraat ongewenst

Het College van B&W heeft kenbaar gemaakt dat zij het gemeentehuis inclusief het historische deel openbaar wil verkopen. De fractie van Westland Verstandig vindt dat een slecht plan. Dat geldt zeer zeker voor het historische deel. Wethouder Ouwendijk van VVD Westland gaf tijdens de commissie aan dat ook het historische pand openbaar verkocht gaat worden. Westland Verstandig zal tegen dat slechte plan opkomen. Het is ongehoord dat met het weinige historisch erfgoed van Westland op deze wijze wordt omgegaan. Emotieloos en zelfs met een glimlach beantwoordde Ouwendijk vragen hierover tijdens de commissievergadering vorige week. De fractie van Westland Verstandig vindt dat historische panden zoals het oude deel van het gemeentehuis ’s-Gravenzande langs de Langestraat eigendom moeten blijven van de gemeente Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Slecht plan om gemeentehuis Wateringen openbaar te gaan verkopen

Dit College van B&W is van plan om het gemeentehuis Wateringen openbaar te gaan verkopen. De fractie van Westland Verstandig vindt dit een slecht plan en heeft dat ook kenbaar gemaakt tijdens de commissievergadering vorige week. Het College wil echter niet van haar standpunt af. Westland Verstandig zal verdere actie gaan ondernemen en hoopt dat andere politieke partijen haar daarin zullen gaan steunen. In het belang van Wateringen en ook van de omwonenden van het gemeentehuis is het natuurlijk dat niet op deze wijze met gemeentelijke eigendommen wordt omgegaan. Dat is ook in strijd met eerdere verwachtingen die gewekt zijn door dit College. Eerst een kansenfestival houden, vervolgens daar hoog van opgeven en nu het pand openbaar verkopen omdat men ook niet weet wat men er verder mee moet. Dit is een slecht beleid en lijkt op paniekvoetbal.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Betere verkeersdoorstroming in De Lier gewenst

Diverse malen wordt de fractie van Westland Verstandig benaderd door bewoners van De Lier over ongewenste en onveilige verkeerssituaties in de kern van De Lier. Ook is er veelvuldig sprake van geluidsoverlast. De fractie van Westland Verstandig vindt dat dit nu een keer goed moet worden aangepakt. Weliswaar heeft Westland een verkeers- en vervoersplan, maar voor De Lier verdient dat op korte termijn grondige bijstelling. Goed doordacht moet worden hoe de verkeersstromen zullen moeten zijn. Weliswaar wordt de Oostelijke randweg aangelegd en dat zal wellicht een verbetering gaan betekenen, maar Westland Verstandig vindt dat nu al voorlopige maatregelen genomen moeten worden om dan na realisering van de Oostelijke randweg de definitieve situatie te regelen. Het starten van de aanleg en het gereedkomen van de Oostelijke randweg duurt natuurlijk nog wel even en we kunnen niet gaan wachten totdat dat alles gerealiseerd is. Westland Verstandig zal op dat punt met initiatieven gaan komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Voorstander van zorg op maat

In het Westland is het initiatief genomen door een Westlandse zorgaanbieder die al thuishulp en dementerendenondersteuning aanbiedt om in een daartoe geschikte particuliere woning dagopvang te verzorgen van personen die aan het dementeren zijn. Prima initiatief hetwelk zonder meer ondersteund moet worden. De gemeente kost het niets extra’s en de kwaliteit van de dementie-opvang wordt op die wijze verhoogd. Uniek initiatief in Westland. Westland Verstandig vindt dan ook dat zonder meer een dergelijk initiatief moet worden goedbevonden. Het enige wat de gemeente moet doen is toestemming geven en laten bekijken of de omstandigheden waaronder de opvang plaatsvindt acceptabel zijn. Als gemeente doen we een aantal pilots en deze kan er ook nog wel bij. Westland Verstandig zal op dat punt een motie gaan indienen om dit initiatief mogelijk te maken.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

 

Back To Top