skip to Main Content

Publicaties week 39

Groot Westland

Westland Verstandig: Eindelijk geeft College inzage in de opdrachten aan Deloitte over 2014; Verbijstering en ongeloof na kennisname; Er is veel meer mis dan werd aangenomen; kritische fractie levert gemeente geld op in 2014!!!!

Vanaf april 2015 hebben we het College vele malen tevergeefs gevraagd alle opdrachten door het College en de facturen van die opdrachten te geven. Nu Deloitte ook inzag vorige week donderdag dat zij niet langer de raadsaccountant kan zijn, gaf het College eindelijk de gevraagde gegevens af. Had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Helaas valt de inhoud van de verkregen overzichten niet mee. Voorts is weer een deel geheim!!! Wat wel blijkt: Deloitte heeft in 2009 opdracht gekregen van de Raad en de aanneemsom bedroeg € 70.000 ,– excl. BTW inclusief een eenmalig startbedrag van € 15.000,–. Later in 2014 is dat bedrag verhoogd tot € 88.000,– excl. BTW. Wat werd gefactureerd: In 2010 berekende Deloitte aan de gemeente Westland bijna € 500.000,–, 2011 € 375.000,–, 2012 € 467.000,- en 2013 € 414.000,–. Opvalt dat in 2014 het bedrag veel lager is, t.w. € 237.000,–. Dit laatste bedrag is waarschijnlijk bepaald bij de controle in 2015 -klaar op 13 juli 2015- en heeft Deloitte in samenspraak met het College rekening gehouden met de problematiek zoals Westland Verstandig die aankaartte. Gevolg is een veel lager bedrag. Men durfde niet meer. Zo ziet men dat een goed kritische raadsfractie de gemeente geld oplevert! Voorts is duidelijk dat Deloitte als raadsaccountant in heel veel meer gevallen dan bekend, het College geadviseerd heeft. Dat wordt uiteraard vervolgd. Hopen wel dat alles compleet is toegezonden.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Burgemeester doet poging onze positieve kritische fractie een tik te geven!

Deze week heeft Westland Verstandig in de Raad  vragen gesteld aan de burgemeester over de opdracht aan een oud-professor om de handelwijze (dubbelrol accountant) van de hele fractie te onderzoeken. De burgemeester heeft niet alleen een volledig eigen invulling gegeven aan de opdracht maar geeft een volstrekt onvolledig dossier af en weigert duidelijkheid te geven over de concrete vragen. De fractie zou iets naar buiten gebracht hebben uit een vertrouwelijke vergadering. Welke vergadering en welke informatie kon de burgemeester desgevraagd niet zeggen. Wij weten het ook niet omdat het niet gebeurd is. Ook zou de fractie de Raad gepasseerd hebben. Hoe, wat en wanneer kon de burgemeester ook niet beantwoorden. Ook andere vragen die er wel toe doen, kon hij niet beantwoorden. Meer dan duidelijk is dat de opzet van de burgemeester is om de fractie “terug te pakken” voor haar kritische maar wel altijd faire en transparante aanpak. De burgemeester is natuurlijk al lang niet meer objectief en staat ook al lang niet meer boven de politieke partijen, maar kiest partij. Voorts handelt hij vreemd. Zo kwam deze week weer boven water dat hij bewust een belangrijke brief met kritische opmerkingen van de Provincie over de financiële situatie (o.m. verplichte afbouw schuldpositie) in Westland 6 weken bewust heeft achtergehouden voor de Raad. Dit achterhouden was nodig om in de tussentijd de gemeentehuizen voorlopig te gunnen? Tja en dan maar volhouden dat het gemeentebestuur “zuiver” is!

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Ten onrechte geen glasvezel in Heenweg

Bij ons kwamen vorige week berichten binnen dat Caiway in de Heenweg geen glasvezel wil aanleggen omdat de Heenweg buitengebied zou zijn. Dit is natuurlijk onacceptabel. In de dorpskern Heenweg wonen ruim 600 mensen. Vaak jonge mensen die werken vanuit huis, eigen bedrijven hebben en huishoudens die graag van die diensten gebruik willen maken. Glasvezel is nodig en passend in Heenweg. Heenweg mag zeker niet op slot gezet worden en de ontwikkelingen mogen niet worden geblokkeerd. Westland Verstandig zal actie ondernemen. Slechte beurt van wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland die namens Westland Caiway  medebestuurt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Kritisch over uitwerking woningbouwlocaties Westlandse Zoom

Bekend is dat Westland veel gronden te duur heeft aangeschaft in en rond Wateringen voor de bouw van woningen in de zgn. Westlandse Zoom. Om de woningbouw te stimuleren worden nu een groot aantal kleine woonlocaties gepland. Echter nagelaten wordt in die plannen een goede ontsluiting te regelen, afdoende parkeervoorzieningen te maken, terwijl ook voldoende groen en kinderspeelterreinen ontbreken. Ook worden nauwelijks sociale huurwoningen gerealiseerd. De voorzieningen en sociale huurwoningen komen nog bij de volgende fasen. Het is volgens wethouder Duijvestijn van CDA Westland vooral zaak -en dat is een doel op zichzelf- om de gronden te verkopen tegen de hoogst mogelijke waarde. Bouwers willen wel, want het niet behoeven voldoen aan de normale en wenselijke normen levert geld op en bespaart kosten. Voor de omwonenden van zo een nieuw gebied en ook de toekomstige bewoners is dat een slechte zaak. Verkeerde korte termijn politiek van deze wethouder is dit en alle problemen en lasten worden naar de toekomst doorgeschoven. Een toekomst die hij niet meer hoeft te regelen????

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Wethouders Weverling van GemeenteBelang Westland en Duijvestijn van CDA Westland willen geen rekening houden met redelijke verlangens van bewoners; De dollartekens in ogen belangrijker dan burgerbelang??

Tijdens de raadsvergadering afgelopen week maakten de wethouders Weverling en Duijvestijn “gehakt” van de goede en steekhoudende argumenten van de bewoners rondom het NAM-terrein en het zgn. Watergat in Monster Terecht -volgens ook Westland Verstandig- gaven de bewoners aan dat het veel beter is om de totale ontwikkeling van dat deel van Monster-Noord in zijn geheel te plannen. Dan kan het parkeren, de uitweg, het groen etc. beter beoordeeld worden. Voorts wezen de bewoners op de braakliggende bouw terreinen bij Duingeest en rond de Haagweg. Beter is het om daar eerst te bouwen en de kassen in het Watergat voorlopig te handhaven en niet te verwerven. Echter de wethouders wilden niet luisteren en gaven de voorkeur aan geldelijk gewin voor de Westlandse Zoom B.V. Voorts meende de burgemeester ons inziens volledig ten onrechte één van de insprekers te moeten aanspreken op onaanvaardbaar woordgebruik. Slechte beurt van de burgemeester die ook hier weer blijk gaf van partijdigheid. De bewoners zullen nu bezwaren gaan maken en dat betekent dat de plannen het eerste anderhalf jaar niet doorgaan. Wij vinden dit een voorbeeld van slecht bestuur. Dit alles had in en na overleg toch opgelost moeten worden!! Daar heb je natuurlijk wel “bekwame” wethouders voor nodig.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top