skip to Main Content

Publicaties week 41

Groot Westland

Westland Verstandig: Geld mag niet belangrijker worden dan mensen!!!

Bij vele plannen van Westland of beter, plannen van door het gemeentebestuur “uitverkoren” ontwikkelaars wordt niet geluisterd naar de Westlandse burgers. Plannen worden gemaakt en daarna pas gaat het College vragen wat de inwoners ervan vinden. Het is dan bijna onmogelijk om nog iets te wijzigen. Het gevolg: grote ontevredenheid bij burgers, ambtenaren die onnodig aan het werk gehouden worden, procedures en tijdverlies. De ontwikkelaar wil geen ander, vaak duurder plan of een kleiner plan, want dat kost geld. In alle gevallen gaat dit College van CDA , GBW, VVD en PW achter de ontwikkelaar staan. Enkel het geldelijk gewin van de ontwikkelaar lijkt dan nog maar interessant. Dit zeker als gebouwd wordt enkel om zo veel mogelijk geld te verdienen en ook als dat ten koste gaat van de belevingswaarde van de buurt. Westland Verstandig vindt dat onverstandig en niet wenselijk omdat echt eerder en beter naar de burgers geluisterd moet worden. Neem nou de veel te grote en verkeerd geplande XXL-supermarkt in Naaldwijk. De ontwikkelaar weigert zelfs prijs te geven wat voor soort winkel en hoe groot deze wordt. Wethouder Duijvestijn van CDA Westland praat deze niet te verklaren weigering goed. Tijd voor een enquete om te vragen aan de burgers wat zij willen? Westland Verstandig vreest dat deze wethouder en dit College een dergelijke enquete niet aandurven!! Wellicht hier een uitnodiging om dat wel te doen. Bewijs van goed rentmeesterschap?

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Goede initiatieven van burgers voor zorg moet de gemeente steunen

In Westland zijn nu 2 goede initiatieven van particulieren gedaan voor de zorg. Één in Maasdijk voor een respijthuis voor mantelzorgers. Een ander voor dagopvang dementerenden in woonhuis in ’s-Gravenzande. De fractie van Westland Verstandig bespeurt voor beide initiatieven weerstand bij de wethouder van CDA Westland en haar eigen partij. Waarom er geen steun is, kan niet echt duidelijk gemaakt worden. Opvallend is dat de tegenargumenten ook steeds wisselen. De ene keer wordt niet voldoen aan de kwaliteitseisen en als die dan weer ontkracht zijn dan is het ineens weer de locatie of “de keten” wordt doorbroken. Niemand weet wat met dat laatste bedoeld wordt. Maar ja…. het klinkt interessant. Of is de echte reden dat de wethouder de bestaande zorgaanbieders geen concurrentie aan wil doen en dus een dubbele agenda heeft. Westland Verstandig vindt het onbegrijpelijk dat deze goed doordachte initiatieven niet met open armen worden omhelst. Het komt de kwaliteit ten goede, kleinschaligheid betekent meer zorg op maat en garandeert dat de Westlandse burger nog betere zorg krijgt. Niet de zorgaanbieders, ook niet het geld, maar de zorg op maat voor de Westlandse burgers moet belangrijk zijn voor een goed gemeentebestuur. Om die reden heeft Westland Verstandig samen met een aantal andere fracties in de Raad initiatieven genomen om beide plannen wel uitgevoerd te krijgen.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: In kern ‘s-Gravenzande meer de focus op sociale huurwoningen voor starters ,ouderen en urgentiegevallen

Bij onze fractie komen steeds meer berichten binnen dat s’-Gravenzanders behoefte hebben aan (nieuwe) sociale, goedkope huurwoningen in hun kern. Nu zijn die er te weinig. De woningbouwcorporatie Arcade, die destijds het gemeentelijk woningbedrijf overnam, wil niet realiseren omdat zij meestal bij Westland in eigendom zijnde percelen te duur vindt. Alleen bestaat het plan bij Arcade om haar oude locatie aan de Vd Horstlaan in
‘s-Gravenzande te slopen en sociale woningbouw te plegen in 2016/ 2017. Westland Verstandig vindt dat de gemeente Westland aan zet is en of zelf moet realiseren of de voorwaarden voor Arcade moet creëren dat zij wel kan bouwen. Weer een eigen woningbedrijf voor de gemeente kan en moet. De financiën dan, zult u denken? Ook nu met de woningbouwcorporatie moet de gemeente in veel gevallen financieel garant staan en dat voor vele honderden miljoenen euro’s. Het verschil met zelf financieren is dus niet zo groot. Wel kan de gemeente dan zelf initiatieven nemen en datgene doen wat veel ‘s-Gravenzanders willen: het krijgen van een goedkope woning in hun eigen kern.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Bouw supermarkt Kwintsheul laat weer op zich wachten. Verborgen agenda wethouder? 

In het voorjaar 2015 gaf wethouder Duijvestijn van CDA Westland aan dat de bouw van de supermarkt in september zou starten. De Kastanjehof moest herbouwd worden en daarna moest worden begonnen. Het is bijna oktober en de nieuwe Kastanjehof is er en de oude werd gesloopt maar er is nog geen teken van start. Er blijken bezwaren tegen de vergunning ingediend te zijn maar hoeft de start toch niet op te houden! Het bezwaar schorst de mogelijkheid om te starten natuurlijk niet op. Als de ontwikkelaar wil starten dan kan dat juridisch bezien ondanks de bezwaren. Het bestemmingsplan is kort geleden onherroepelijk geworden. Overigens weigert het College inzage te geven in de bezwaardossiers. Waarom? Valt er iets te verbergen? Bekend is dat -naar verluidt- de ontwikkelaar eerder heeft laten weten de start te laten afhangen van de voortgang van XXL-supermarkt in Naaldwijk. Als dit zo is dan is dit niet in het belang van Kwintsheul. Weet de wethouder hier ook vanaf? Westland Verstandig vindt dat Kwintsheul nu lang genoeg gewacht heeft op de al lang geleden door de burgemeester zelf beloofde supermarkt. Anders had Westland maar in zee moeten gaan met een andere ontwikkelaar die op een andere en betere plek direct aan slag wilde met het realiseren van een supermarkt. Maar dat hield de wethouder persoonlijk tegen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: In kern Monster meer de focus op sociale huurwoningen voor starters ,ouderen en urgentiegevallen

Bij onze fractie komen steeds meer berichten binnen dat inwoners van Monster behoefte hebben aan (nieuwe) sociale, goedkope huurwoningen in hun kern. Nu zijn die er te weinig. De woningbouwcorporatie Arcade, die destijds het gemeentelijk woningbedrijf overnam, wil niet realiseren omdat zij meestal bij Westland in eigendom zijnde percelen te duur vindt. Westland Verstandig vindt dat de gemeente Westland aan zet is en of zelf moet realiseren of de voorwaarden voor Arcade moet creëren dat zij wel kan bouwen. Weer een eigen woningbedrijf voor de gemeente kan en moet. De financiën dan, zult u denken? Ook nu met de woningbouwcorporatie moet de gemeente in veel gevallen financieel garant staan en dat voor vele honderden miljoenen euro’s. Het verschil met zelf financieren is dus niet zo groot. Wel kan de gemeente dan zelf initiatieven nemen en datgene doen wat veel inwoners van Monster willen: het krijgen van een goedkope woning in hun eigen kern.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In De Lierenaar

Westland Verstandig: In kern De Lier meer de focus op sociale huurwoningen voor starters ,ouderen en urgentiegevallen

Bij onze fractie komen steeds meer berichten binnen dat inwoners van De Lier behoefte hebben aan (nieuwe) sociale, goedkope huurwoningen in hun kern. Nu zijn die er te weinig. De woningbouwcorporatie Arcade, die destijds het gemeentelijk woningbedrijf overnam, wil niet realiseren omdat zij meestal bij Westland in eigendom zijnde percelen te duur vindt. Westland Verstandig vindt dat de gemeente Westland aan zet is en of zelf moet realiseren of de voorwaarden voor Arcade moet creëren dat zij wel kan bouwen. Weer een eigen woningbedrijf voor de gemeente kan en moet. De financiën dan, zult u denken? Ook nu met de woningbouwcorporatie moet de gemeente in veel gevallen financieel garant staan en dat voor vele honderden miljoenen euro’s. Het verschil met zelf financieren is dus niet zo groot. Wel kan de gemeente dan zelf initiatieven nemen en datgene doen wat veel inwoners van De Lier willen: het krijgen van een goedkope woning in hun eigen kern.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top