skip to Main Content

Publicaties Westlandse kranten

 ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Eindelijk oplossing voor bestrating Marktplein ‘s-Gravenzande

Meerdere malen heeft de fractie van Westland Verstandig het College verzocht om de bestrating van het Marktplein op korte termijn te verbeteren. Een halt moet worden toegeroepen aan het vallen van vooral ouderen, het niet met een rollator het Marktplein op kunnen gaan en de algemene overlast die de bestrating veroorzaakt. Gelukkig heeft het College dat nu ook ingezien en geeft gehoor aan de dringende oproepen van Westland Verstandig. In juni zal de bestrating van het Marktplein grondig worden aangepakt en wij hopen dat daarmee dit leed weer teneinde is. Het is natuurlijk wel te gek voor woorden dat dit zo lang moest duren, maar beter laat dan nooit en ook hier: de aanhouder wint.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Westland verdient een beter gemeentebestuur

De raadsaccountant heeft een dubbelrol. Wethouder Ouwendijk gaf aan dat de fout bij de accountant lag. De accountant hoort niet zijn eigen vlees te keuren.

Daarna is een golf van onzin door de andere partijen naar buiten gebracht. De accountant kon onder voorwaarden zijn werkzaamheden voortzetten. Op 20 mei deelt de accountant mee dat hij onder AFM-voorwaarden doorgaat. De opgelegde voorwaarden krijgen we niet. Vreemd. Daarom wilden wij bij het gesprek zijn over de voorwaarden. De burgemeester weigert dat. Na een hoop gedoe praat de gemeentesecretaris met Deloitte. Deloitte moet in een openbare vergadering komen vertellen wat de voorwaarden zijn en opgeven de opdrachten die vanaf 1 januari 2010 door het College gegeven zijn.

Andere politieke partijen en ook Van der Tak zijn uit op escalatie. Dat gebeurde ook tijdens de raadsvergaderingen. Alleen persoonlijke verwijten werden gemaakt richting Westland Verstandig. Westland Verstandig heeft getracht op inhoud te reageren en heeft alle persoonlijke zaken naast zich neergelegd. Uiteraard wil Westland Verstandig dit allemaal niet. Om een beter, eerlijker en transparanter bestuur van Westland te krijgen is dit blijkbaar wel nodig. Betere verhoudingen en fair play prima, maar dat wordt bereikt door over de inhoud te praten zoals Westland Verstandig wil en niet door enkel op de partij/persoon te spelen zoals de burgemeester en de andere partijen doen. Zolang de boodschapper veroordeeld wordt door een raadsmeerderheid en de burgemeester en de inhoud niet besproken wordt, zal niet veel veranderen. Wij betreuren dat en willen in het belang van Westland een goed, betrouwbaar en transparant bestuur. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: In juni hopelijk duidelijkheid over de verdere afwikkeling van de asbestaffaire Wateringen

De burgemeester heeft tegen de zin van Westland Verstandig al meerdere maanden geen concrete informatie meer gegeven over de verdere afwikkeling van de asbestaffaire. Zelfs zijn er tegenstrijdige berichten. Eendeels zou de gemeente klaar zijn, maar anderdeels zou de gemeente zich toch nog inspannen voor degenen die niet verzekerd zijn en zou ook nog verdere saneringswerkzaamheden laten uitvoeren. De burgemeester heeft beloofd in de Raadsvergadering van juni verantwoording af te leggen, het dossier publiekelijk te maken, dus geen geheime stukken meer, en zowel aan de Raad als ook aan de Wateringse bevolking verantwoording af te leggen. Wij wachten met spanning op welke wijze dat gaat verlopen en uiteraard blijft Westland Verstandig kritisch over zowel de wijze waarop tot nog toe de werkzaamheden zijn uitgevoerd alsook voor wat betreft de nog te verrichten werkzaamheden om de wijk volledig asbestveilig en –vrij te krijgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Parkeren in bepaalde buurten van Monster blijft een probleem

Westland Verstandig zet zich in om de parkeerdruk in bepaalde gedeelten van Monster af te doen nemen. Daarvoor dienen slimme maatregelen genomen te worden. Wij zien niet veel in het weghalen van groenstroken, maar veel meer in slimme oplossingen zoals verkeersmaatregelen en dwarsparkeren. Overleg met de buurtbewoners blijft daarbij voorop staan. Wij roepen buurtbewoners op om eventueel aan Westland Verstandig te berichten of zij een parkeerprobleem ervaren, wat de oplossingen eventueel zijn en op die wijze kan wellicht aan deze ergernis in de directe leefomgeving een einde gemaakt worden. Meldt u zich eventueel. Een aantal bewoners hebben dat al gedaan en daarmee zijn wij nu in gesprek.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

Groot Westland

Westland Verstandig: Begin mei al aangegeven hoe het accountantsprobleem verder zou worden opgelost

Westland Verstandig heeft met verbazing kennis genomen van de reacties van de burgemeester die leiding gaf aan de andere fracties voor wat betreft de reacties op de melding van Westland Verstandig dat de raadsaccountant een dubbelrol had zonder dat hij dit aan de Raad vooraf –zoals de afspraak was- gemeld heeft. Inmiddels is het probleem opgelost. Op 20 mei, zoals volledig verwacht werd door Westland Verstandig, berichtte de accountant dat hij het werk 2014 moet afmaken. De AFM heeft de voorwaarden opgelegd om de onafhankelijkheid nu wel te waarborgen. Blijft natuurlijk de dubbelrol van de raadsaccountant, maar dat is een kwestie die wordt voorgelegd aan de Accountantskamer. Dat heeft Westland Verstandig vanaf het begin al kenbaar gemaakt.

Heeft de gemeente nu schade ondervonden van een en ander: Neen. Het zijn de partijen en ook burgemeester Van der Tak die allerlei angstbeelden hebben verspreid. De kroon spant een artikel in de Lierenaar van een niet goed geïnformeerd raadslid van CDA-huize die aankondigt dat allerlei werken door Westland niet uitgevoerd kunnen gaan worden. Nonsens en enkel stemmingmakerij. Dit neemt natuurlijk niet weg dat Westland Verstandig graag verhoudingen in de Raad wil normaliseren uitgaande van een ieders standpunt. Fair play moet dan wel in acht genomen worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

 

 

 

 

 

Back To Top