skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Voorstander snelle realisatie moestuin in Westland

Via een burgerinitiatief wilde o.m. Aad van Uffelen een sociaal ecologische moestuin realiseren in Westland. Westlanders krijgen op zo een moestuin een stukje grond in gebruik om hun eigen groenten te telen. In Westland willen heel veel mensen dat. De initiatiefnemers hadden een sponsor die de eigendom wilde verwerven van een perceel grond. Meerdere opties waren er. Het initiatief kostte de gemeente niets! Echter wethouder Duijvestijn van CDA Westland heeft het realiseren van het initiatief eerst op de lange baan geschoven, weigerde daarna akkoord te gaan met de (tijdelijke) bestemmingswijziging voor een perceel tuinland ergens in Westland en wees uiteindelijk een vervuild perceel grond aan. Het spreekt voor zich dat een ecologische moestuin en verontreinigde grond volstrekt niet met elkaar te rijmen zijn. Ook een gedeeltelijke sanering maakt dit niet minder onverenigbaar. Jammer om te zien dat ook dit burgerinitiatief wordt tegengewerkt. Waarom is volstrekt onduidelijk. Er zou nog een ander initiatief zijn. Dubbele agenda bij de wethouder? Westland Verstandig vindt dat het gemeentebestuur Westland veel meer moet profiteren en gebruikmaken van goede initiatieven van burgers.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Voorstander van een veel betere leefomgeving in Westland

Uit de vele contacten met Westlandse burgers blijkt dat hun directe leefomgeving het belangrijkste is. Kleine of grote ergernissen doen zich helaas te vaak voor. Variërend van hangjongerenoverlast, te grote parkeerdruk, slecht groenbeheer, last van bewoners van huizen in de buurt die daar vanwege overlast of asociaal gedrag niet horen, ongewenste bouwplannen die inbreuk maken op het leefgenot etc. Westland Verstandig vindt dat het gemeentebestuur veel meer oog moet hebben voor die belangen van de Westlanders. Daar gaat het om. Binnenkort komen de zogenaamde groenbeheerplannen in de Raad. Westland Verstandig vindt dat voor groenbeheer in Westland de beste kwaliteit moet worden aangehouden. In de nu op stapel staande plannen gebeurt dat niet omdat de euro’s er niet zijn en ten onrechte aan andere zaken worden uitgegeven, zoals twee halve gemeentehuizen, de marketing van Westland en zinloze uitgaven voor de expo Milaan en reisjes naar China en Japan. Westland Verstandig blijft zich verzetten tegen geldverkwisting, maar is vóór het besteden van euro’s aan zaken die er voor de burgers echt toe doen.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Blij met start centrum plan. Wel had deel overdekt moeten zijn

Eindelijk is vorige week de start van het nieuwe winkelcentrum gestart. Er zijn goede afspraken gemaakt om de bouwverkeerhinder tot een minimum te beperken. Hopelijk worden de afspraken nagekomen. Het uit te voeren plan is gelukkig kleiner en lager dan eerst gepland was. Ook blijft in dit plan de gezellige Langestraat nagenoeg in tact. Ook dat was niet het geval in de eerdere plannen. Het enige wat in het plan ontbreekt is een overdekt winkelgebied. Uit berichten blijkt dat veel ‘s-Gravenzanders dat node missen. Een overkapping lijkt simpel te realiseren bij  de nieuwbouw. Wellicht dat dit nog kan gebeuren bij de uitvoering. De gemeente zal daar geen bezwaar tegen hebben. Bij het slaan van de eerste paal bedankte de burgemeester ten onrechte niet het burgercomité dat zich heeft ingezet voor het eenvoudiger plan dat deels nu gerealiseerd wordt. Westland Verstandig vindt dat jammer. Bij deze dank aan dat comité. Chapeau!!! Zij hebben gelukkig het eigene van ‘s-Gravenzande kunnen bewaren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Waarom wordt zo geheimzinnig gedaan met asbestdossier

Het dossier over de gang van zaken na de asbestbrand wordt geheim gehouden. De Raad heeft beslist dat een onderzoek noodzakelijk is. Echter onder leiding van de coalitiepartijen CDA, GBW, PW en VVD besliste de Raad tot een heel curieus onderzoek. Een voorcommissie bestaande uit oud politici moet vragen formuleren en aangeven welk onderzoek gewenst is. De comité s uit de getroffen wijken zijn, naar onze mening terecht, ontdaan over deze niet van onafhankelijkheid getuigende aanpak. Oud politici hebben natuurlijk nog steeds een nauwe band met de (coalitie)partijen. Voorts heeft de voorcommissie niet de beschikking over de stukken want die zijn ook geheim. Hoe zij vragen gaan bedenken is dan ook vreemd. Ook de politieke partijen kunnen niets en niet echt vragen stellen daar aan hen geheimhouding is opgelegd door de burgemeester. Vreemd dat degene wiens handelen onderzocht moet worden zelf bepaalt dat het hele dossier niet aan de orde kan komen en op die wijze zelf het onderzoek op een onaanvaardbare wijze kan sturen en beïnvloeden. Dit getuigt niet van een betrouwbare overheid. Westland Verstandig vindt dat het onderzoek gedaan moet worden door de externe leden van de Rekenkamercommissie Westland. Waarom de coalitie en de burgemeester dat niet willen laat zich raden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Westlandse Zoom presenteert plan bouw 225 vakantiewoningen aan Haagweg/reden voor de gedwongen sluiting camping vorig jaar?

Vorige week werd plotsklaps door de Westlandse Zoom, waarvan de gemeente voor de helft eigenaar is, het plan gepresteerd voor de bouw van ca. 225 vakantiewoningen. Dat moet gebeuren op de percelen waar nu het houten kantoor van de Westlandse Zoom staat en het perceel tuinland en een stuk duin aan de overkant van de Haagweg. Het plan is pas in de beginfase maar blijkbaar is er tussen Westlandse Zoom en het College al weer overeenstemming. Bekend is dat de Provincie geen woningbouw wenste op de percelen tussen Haagweg en de zee. De Westlandse Zoom moet het vakantiepark-idee nog bespreken met de Provincie. Op zich is een dergelijk plan natuurlijk goed voor de middenstand in Monster. Er zijn echter ook nadelen verbonden. In ieder geval wordt nu wel duidelijk waarom het College de camping van de heer Marks dwong te verdwijnen en het College niet wilde meewerken aan de ontwikkeling van een soortgelijk park achter Duingeest. Westland Verstandig vindt dat dit soort voor de omgeving belangrijke plannen beter voorbereid moeten worden. Nu wordt iedereen weer overvallen. Dit keurt Westland Verstandig af.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top