skip to Main Content

PvdA en GroenLinks ruziën om Westlands wethouders pluche

Niet Westlands belang maar alleen het eigen partijbelang telt blijkbaar

Het vervroegde vertrek van wethouder Mokaddem leidt tot een vreemde en onaanvaardbare situatie. Eigen partijbelang is leidend en niet Westlands belang. Het is financieel en organisatorisch onverstandig om een nieuwe wethouder te benoemen. Nog 9 maanden tot de verkiezingen en rekening houdend met 2 maanden vakantie en 3 maanden gebruikelijke aanloop naar de verkiezingen, dus effectief 4 maanden. Daarvoor moeten hoge kosten met wachtgeld en pensioen gemaakt worden. Te meer daar Mokaddem bij aankondiging vertrek aangaf “klaar” te zijn en er al te veel wethouders zijn die allemaal bijklussen op kosten van de gemeente, wil Westland Verstandig geen vervanging. Ronduit lachwekkend is het dat nu ineens de na fikse ruzie ontstane fracties van PvdA en GroenLinks weer rollebollend over straat gaan omdat ze beiden het recht claimen een wethouder aan te wijzen. Het gaat om resp. een povere eenmansfractie en een tweemansfractie in de Raad. Volstrekt onzinnig -alleen al vanwege het geringe burger- en politiek belang- dat zij een wethouders claim leggen en zich niet eerst afvragen of vervanging wel het beste voor Westland is en wat het bijdraagt dat zij -gezien de geringe raadszetels- per se een wethouder willen leveren. Zeker als er dan ook nog een kandidaat wordt voorgesteld die niets met Westland heeft, daar niet woont en enkel een PvdA-baantjesjager is, dan zou PvdA toch wijzer moeten zijn. Besteed die euro’s aan Westlandse zorg i.p.v. eigen protserigheid.

Westland Verstandig is voor het verdelen van de portefeuille van de vertrekkende wethouder onder de overige 5 wethouders en de bespaarde kosten te besteden aan echt voor onze burgers nuttige zaken.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top