skip to Main Content

Raad dwingt wethouder Ouwendijk voorlopig pas op de plaats te maken voor de vergunningverlening 100 strandhuisjes

Raad dwingt wethouder Ouwendijk voorlopig pas op de plaats te maken voor de vergunningverlening 100 strandhuisjes

Westland Verstandig diende op 8 november jl. een aantal moties in om de bouw van 100 huizen op het strand bij Monster en Ter Heijde te stoppen. Daarnaast werd het voorstel gedaan om een zgn. voorbereidingsbesluit te nemen waardoor, behalve gebruik wat past in de nieuwe bestemming, iedere planologische verandering gedurende in ieder geval 1 jaar onmogelijk wordt. De wethouder moest, zij het na enige druk vanuit onder meer Westland Verstandig, toegeven dat de bouw van 100 strandhuizen met nachtverblijf strijdig is met het bestemmingsplan “Kust”. Schoorvoetend moest hij ook toegeven dat de begin dit jaar geplaatste pipowagens en de daarbij behorende  voorzieningen ook niet volgens het bestemmingsplan mochten. De wethouder zei toe dat de gemeente nu zelf met voortvarendheid gaat werken aan een kustvisie, waarin ook rekening gehouden wordt met het zgn. Kustpact. Totdat die visie gereed is, zal geen medewerking verleend worden aan de bouw van 100 strandhuizen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top