skip to Main Content

Raad van State vernietigt raads- en collegebesluiten inzake komst XXL-supermarkt

Vandaag deed de Raad van State een vrij duidelijke uitspraak over het bestemmingsplan de Rentmeester te Naaldwijk en over de omgevingsvergunning voor de bouw van een XXL-supermarkt. Beide besluiten werden vernietigd. Geen deugdelijke onderbouwing van de noodzaak mede in het licht van de leegstand van winkels in Naaldwijk en geen deugdelijke berekening van de nodige parkeerplaatsen.

Westland Verstandig heeft steeds vanaf het begin van het plan erop gewezen dat het plan niet goed was voor Naaldwijk -wel een extra supermarkt maar niet van deze omvang en niet op deze plek-, de supermarkt niet nodig was, de locatie verkeerd is en voor de Secretaris Verhoeffweg en omgeving een te grote verkeersbelasting en dus nog onveiliger wordt voor onder meer fietsverkeer.

De Raad van State heeft vandaag gelukkig het gehele bestemmingsplan en vergunningsbesluit vernietigd en het College en de Raad moet alles weer overdoen. Terechte conclusie van de Raad van State. Gelukkig legt die de vinger op de zere plek. Ook de bevestiging dat de meerderheid van de Raad -alle partijen behalve Westland Verstandig- en het College ondeugdelijk werk verrichtten en onze burgers daar de dupe van zouden zijn geworden als belanghebbenden de gang naar de Raad van State niet gemaakt zouden hebben.

Raad en College moeten nu weer opnieuw beslissen, daarbij rekening houdend met de gemaakte fouten. Wat de fractie van Westland Verstandig betreft is dit het geschikte moment om af te zien van dit megaplan en in te steken op een veel kleinere supermarkt op een wel geschikte locatie in Naaldwijk. Op deze plek zou dan gerealiseerd moeten worden de destijds geplande tweede fase van het appartementencomplex. Nu de economische tijden weer beter zijn, zal daarvoor -gezien de ligging tegen het centrum aan- een grote interesse zijn.

Deze locatie is uitermate geschikt voor zorgwoningen. Wat Westland Verstandig betreft gebruiken we die daar dan ook voor.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top