skip to Main Content

Raadsleden dienen als volksvertegenwoordiger controle uit te oefenen; Gebeurt dat in Westland wel genoeg?

Raadsleden dienen als volksvertegenwoordiger controle uit te oefenen; Gebeurt dat in Westland wel genoeg?

De Raad is binnen de gemeente het hoogste gezag. Voor veel besluiten is instemming van de Raad nodig. Burgemeester en Wethouders hebben de wettelijke plicht de Raad actief te informeren. Dat laatste gebeurt in Westland te weinig en de meerderheid van de Raad vindt dat best. Veel vragen is het gevolg. Het liefst wordt vergaderd in beslotenheid en onder geheimhouding en wil het College met raadsleden in gesprek. Ook dat vinden de meeste raadsleden best. Dat is echter niet de bedoeling en klopt niet. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en oefenen met die pet op de controle uit. Dat laatste gebeurt ook nauwelijks door de raadsmeerderheid. Westland Verstandig-raadsleden willen vooral volksvertegenwoordiger zijn. Dus luisteren naar de mensen en hun zorgen verwoorden. Die mensen voelen zich dan door het raadslid vertegenwoordigd. Kijken of door een klacht of opmerking ook een breder vraagstuk besproken moet worden. Vervolgens kan het College worden aangesproken of kan het College haar beleid verdedigen en zo nodig bijstellen en veranderen. Het gaat dan over zaken als dierenwelzijn, ouderenzorg, veiligheid, leefomgeving, verkeershinder, verkeerde bouwplannen en nog veel meer uiteraard. Kleine en grote zaken. Echter ook kleine zaken kunnen voor de direct betrokkenen een grote impact hebben. Het gaat om de eigen beleving. Westland Verstandig controleert en bevraagt geregeld het College en houdt op deze wijze toezicht op het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat burgerbelang telt en vooropstaat. We willen als partij dicht bij de burger staan, eerst goed luisteren en dan pas een besluit nemen. We zien nu te vaak dat er door het College en coalitie in het “vooroverleg” een definitief besluit genomen wordt en dat daarna enkel voor de bühne met de burgers gepraat wordt. Die hebben wel inspraak maar de beslissing staat dan al vast. Dat deugt niet en getuigt niet van een goed bestuur. Dat wil Westland Verstandig veranderen. Om dicht bij de inwoners te staan heeft Westland Verstandig twee BURGERKANTOREN geopend. Hebt u ook suggesties om tot een beter Westland te komen, laat het ons weten en maak een afspraak.

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens

06-53401068

 

Back To Top