skip to Main Content

Raadswerkgroep wil alleen in beslotenheid en onder oplegging geheimhouding vergaderen over handhaving. Onaanvaardbaar en slechte zaak

Raadswerkgroep wil alleen in beslotenheid en onder oplegging geheimhouding vergaderen over handhaving. Onaanvaardbaar en slechte zaak

Op 24 augustus zou de op initiatief van Westland Verstandig ingestelde Raadswerkgroep Handhaving eindelijk gaan praten over de 1.000 handhavingsdossiers in Westland. College en ambtenaren zouden antwoorden gaan geven op vragen van onder meer Westland Verstandig. De gedupeerde Westlandse burgers en ondernemers die zich verenigd hebben in de belangengroep “onzinnige handhaving” zouden aanwezig zijn. Echter … op maandag gaven College en de voorzitter van de werkgroep (Van Veen van GBW) aan dat de werkgroep zou gaan besluiten dat in het geheim vergaderd zou gaan worden. Zoals vaak was dit al achter de schermen met CDA, GBW, VVD en PW afgesproken. Behalve Westland Verstandig waren alle fracties het met de geheimhouding eens. Het achterkamertjesgedoe gaat dus weer door. Als reden voor geheimhouding werd opgegeven dat wel eens individuele gevallen besproken zouden worden als voorbeeld. Dit is natuurlijk niet de reden. De ter sprake te brengen gevallen zijn algemeen bekend, zeker omdat degenen die door de gemeente worden aangepakt zelf de openbaarheid zochten. De echte reden is dat geen antwoord gegeven kan worden op de vragen als: einde gebruik betekent nog niet dat gronden gebruikt kunnen worden voor schaalvergroting (de eigendomsoverdracht kan niet afgedwongen worden), waarom handhaven als geen tuinder in de buurt wil schaalvergroten, waarom in het ene geval wel handhaven en in andere gevallen niet. Vriendjespolitiek of good old boys? Dit alles moet stoppen vindt Westland Verstandig. Zeker nu een veel betere aanpak mogelijk is met veel meer effect. Alleen dat vergt maat- en denkwerk. Het College, wethouder Ouwendijk en de coalitie vinden het gemakkelijker om een aantal dure externe ambtenaren naar willekeur maar wat domme acties te laten ondernemen, waardoor veel Westlanders erg ongelukkig gemaakt worden zonder dat dit enig nut heeft. Westland Verstandig blijft inzetten op een andere aanpak die alleen wordt ingezet als daadwerkelijk reconstructie plaatsvindt. Westland wordt alleen door die andere aanpak beter. Enkel het gebruiksvrij maken van percelen, kasjes, siertuinen maakt reconstructie niet mogelijk. Wel lokt het College een verloedering uit van delen van Westland.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top