skip to Main Content

Reactie op (social media)berichten over het rapport Bevindingen fractievergoedingen jaren 2013, 2014 en 2015

Reactie op (social media)berichten over het rapport Bevindingen fractievergoedingen jaren 2013, 2014 en 2015

Fractievergoedingen:

Van de gemeente ontvangt iedere fractie per jaar een fractiebudget. Dit mag door fracties besteed worden binnen de doelstellingen van de verordening. Die zijn vrij ruim.

Op social media wordt ineens door met name andere politieke partijen commentaar gegeven op een passage in het rapport over Westland Verstandig. Die politieke partijen vergeten te melden dat bij praktisch alle partijen opmerkingen gemaakt zijn en dat het gewoon afhankelijk is van de structuur van de uitgaven of er opmerkingen gemaakt zijn. In ieder geval was Westland Verstandig met ChristenUnie/SGP de enige partij die alle bonnetjes heeft ingeleverd. Hoe de werkwijze van de accountant geweest is, zal de accountant uitleggen tijdens de commissievergadering van februari. Inmiddels heeft de fractie wel reeds contact gehad met de accountant naar aanleiding van zijn oordeel en blijkbaar heeft hij het iets anders bedoeld dan slecht lezende mensen daarin wensen te lezen. De accountant heeft bedoeld dat het bij horeca-uitgaven nou eenmaal lastig is vast te stellen of deze passen binnen de verordening en met name of deze ten gunste van de fractie en/of de burger komen. Vandaar ook dat de accountant aanbeveling 3 doet om op dat punt nadere afspraken te maken.

Hoe werkt het:

Alle fracties hebben het geld wat ze kregen in de betreffende jaren opgemaakt, althans dat blijkt uit de bijlagen behorende bij de rapportage van Verstegen. De gemeente en/of de burgers worden er dus niet minder van. Zij besteden dat geld o.m. aan fractiemedewerkers, fractiekosten, advertenties, opleidingen, rapporten en horeca. Westland Verstandig doet dit al vanaf 2010 anders. Fractiemedewerkerkosten en fractiekosten zijn er niet. Dat bekostigen we zelf. Ons budget wordt gebruikt om de volksvertegenwoordigende taak goed uit te oefenen door het houden van avonden (thema-avonden) voor de Westlandse burgers (dit valt onder horeca-uitgaven), het publiceren van standpunten en het inwinnen van deskundig advies. De accountant heeft aangegeven –zo is na nadere telefonische toelichting gebleken- dat voor horeca-uitgaven in zijn algemeenheid lastig is aan te geven of zij ten gunste van fractie en/of de burger komen. Vandaar ook dat de accountant aanbeveling 3 doet. De accountant keurt de uitgaven overigens wel goed. Immers horeca-uitgaven vallen als zodanig wel binnen de verordening. Nogmaals Westland Verstandig heeft in deze volledig correct gehandeld om burgers te informeren op avonden die georganiseerd werden en te informeren via publicaties en (een deel van) de kosten daarvan ten laste te brengen van het budget.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top