skip to Main Content

Reactie op verklaring burgemeester J. van der Tak

De verklaring

In een weinig concrete verklaring reageert de burgemeester op de -overigens wel op juiste feiten gebaseerde- berichten van Westland Verstandig. De eerste vraag is natuurlijk, hebben we niks beters te doen? Feit is dat de burgemeester ook nu weer politiek bedrijft en zich gedraagt als een dirigent die meespeelt in het orkest.

Uit tal van incidenten voor en na 2010 -toen kwam Westland Verstandig in de Raad- blijkt dat de burgemeester en de gemeentesecretaris een hekel hadden aan de eigenzinnige griffier, die ook veel gekonkel in achterkamertjes waarnam en daar herhaaldelijk zich tegen verzette. Het was de burgemeester die op 8 september, zonder medeweten en instemming van de Raad de griffier schorste, het waren de burgemeester en de secretaris die het recherchebureau -in ieder geval feitelijk-inschakelde en instrueerde. Over de rol van de griffier in het herbenoemingsproces heeft Westland Verstandig nooit iets gezegd. Blijkbaar weegt dat enkel bij de burgemeester zwaar. Dat bevreemdt natuurlijk. Die herbenoeming werd al geregeld in april 2014 bij de vorming van de coalitie. Westland Verstandig en ook een andere oppositiepartij vonden dat toen al raar.

Probleem

Het probleem van deze burgemeester is dat hij zeker niet boven de partijen staat. Zowel in als buiten de Raad bemoeit hij zich met de politiek en is hij uit op beschadiging van terecht kritische raadsleden. Er zit een vast patroon in. De burgemeester en de secretaris bedenken allerlei zaken, starten acties op zonder dat de complete Raad daarin gekend worden, zoeken en vinden op een gegeven moment snel een meerderheid in de Raad en voeren vervolgens het raadsbesluit uit. Als er dan terechte kritiek op de handelwijze komt, beroept de burgemeester zich op de meerderheid in de Raad. De Raad kan niets meer want zij hebben ingestemd. Degene die kritiek heeft wordt vervolgens in een kwaad daglicht gezet, ook en vooral door de burgemeester.

Juist of niet juist

Welke onwaarheden in de berichten van Westland Verstandig staan vertelt de burgemeester niet. Die zijn er ook niet. Wel blijkt herhaaldelijk dat de burgemeester aannames doet over betrokkenheid van Westland Verstandig bij zaken of ontwikkelingen die echt niet kloppen. Als we betrokkenheid hebben dan vertellen we dat ook. In korte -een burgemeester onwaardige- ruzietweets maakt hij de fractievoorzitter van Westland Verstandig uit voor leugenaar. Had hij dat niet beter in een persoonlijk gesprek kunnen doen of is hij nou net uit op confrontatie en geeft hem dat een kik? Ook in de ruzietweets geeft hij niet aan waar de leugens uit bestaan. Erg gemakkelijk. Als Westland Verstandig wel op inhoud reageert (bijvoorbeeld de ontvangst van mails van de griffier vanaf 2010), dan zou je verwachten dat op inhoud zowel in als buiten de Raad daarover het debat gevoerd wordt. Dat gebeurt niet omdat de burgemeester -en in zijn kielzog de raadsmeerderheid- dat niet wil of kan. Als reactie kiest de burgemeester dan vaak de tegenaanval op de persoon. Jammer.

Integriteit

De burgemeester heeft de mond vol van integriteit en waardigheid. Ruzietweets zonder onderbouwing afkomstig van de burgemeester zijn zeker niet integer en niet waardig. Dat heeft geen enkel niveau. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie. Tja…. Bovendien is hij wel heel makkelijk door alleen naar Westland Verstandig te wijzen. Door nu een door de gemeente betaalde advertorial met een verklaring te doen plaatsen, bewijst de burgemeester eens te meer dat hij uit is op meer!

Natuurlijk wil Westland Verstandig geen ruzie, maar blijkbaar is dat het gevolg van haar terechte kritische opmerkingen over bepaalde zaken binnen Westland, haar ijver en doorzettingsvermogen. Over de eigen toonzetting is ook de fractievoorzitter van Westland Verstandig niet altijd tevreden. Er is echter geen andere mogelijkheid om enigszins door te dringen en duidelijk te maken wat er aan de hand is. De toon wordt vaak pas grimmiger als tegen beter weten niet naar inhoud geluisterd wordt maar enkel zaken formeel worden afgedaan. Zeker als daar burgerbelang bij betrokken is, laat Westland Verstandig het er niet bij zitten.

Burgemeester

Westland Verstandig vindt dat een goede burgemeester bruggen moet slaan en niet moet meedoen aan polarisatie en aanwakkeren van politieke en maatschappelijke onrust. Een goede burgemeester gaat ook niet bij voortduring aangifte doen en allerlei onderzoeken opstarten. Een goede burgemeester gedraagt zich als een echte burgervader en als een bekwaam en boven partijen staande ambtsdrager. Een goede burgemeester waakt ook tegen achterkamertjes en good old boys circuits en doet daar zeker niet zelf aan mee. Een goede burgemeester geeft zelf inhoud aan integriteit en gebruikt dat woord niet te pas en te onpas.

En nu?

Ondanks alles wat er gebeurt, is Westland Verstandig, in het belang van Westland uiteraard, bereid om met de burgemeester op inhoud het gesprek aan te gaan om een poging te doen het wederzijds vertrouwen te herstellen. Niet via Twitter maar wel met een kopje koffie of iets sterkers. Westland Verstandig is het ook menigmaal eens met de burgemeester, maar dan gaat het over inhoudelijke zaken. En er gebeuren ook goede dingen in Westland. Jammer is het dan dat sommige zaken waar anders over gedacht wordt, leiden tot ruzietweets en waanzinnige acties richting Westland Verstandig en haar fractieleden. Wij willen dat natuurlijk ook niet. Wij willen er zijn voor de burgers van Westland. Voor een goede zorg, voor een goede leefomgeving, voor meer veiligheid, voor meer aandacht voor burgers die dat nodig hebben, voor een eerlijker en meer open bestuur, een Westland waar rekening gehouden wordt met wat burgers willen en niemand wordt voorgetrokken etc. etc. En tenslotte, Westland Verstandig doet het zeker niet voor zichzelf, maar wordt gedreven door idealen en ambities om voor alle Westlandse burgers een beter Westland te krijgen. Er is op dat punt nog heel veel werk aan de winkel en wij gaan door met dat werk te doen, ook als het ons lastig gemaakt wordt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top