skip to Main Content

Rondvraag aan het College inzake mogelijk gevaar kunstgrasvelden

Aanvullende Rondvraag voor de raadsvergadering van 11 oktober 2016

 

 

Inmiddels komen vele berichten in de pers over het feit dat kunstgrasvelden mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. In de velden blijkt een rubbergranulaat verwerkt te zijn wat (op termijn) gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In vele plaatsen in Nederland heeft dat er toe geleid dat die velden per direct niet meer gebruikt worden. De gemeente Westland heeft veel kunstgrasvelden aangelegd en bekostigd, overigens tot genoegen van de sportverenigingen.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  1. Is op de Westlandse sportvelden kunstgras gebruikt waarvan nu gezegd wordt dat het schadelijk is?
  2. Heeft het College daarover al contact gehad met de sportverenigingen? 
  3. Wat betekent dit voor de nog aan te leggen c.q. te vernieuwen kunstgrasvelden in Westland?
  4. Zijn er eventueel alternatieven bekend? Immers zouden de velden niet meer gebruikt kunnen worden, dan levert dat logistieke problemen op. Zijn deze al in beeld gebracht en wat is de oplossing?
  5. Zijn er al reacties van de sportverenigingen bij de gemeente bekend? Onderneemt het College hier zelf actie over?

 

Bijgaande rondvraag werd geformuleerd voordat het memo van de wethouder bekend was. Door het memo worden in ieder geval vragen 1 en 3 beantwoord. Wel geeft het memo aanleiding tot nog een aanvullende vraag:

 

6. Wordt niet te veel vertrouwd op oude rapporten van het RIVM en op de branchevereniging BSNC en heeft die in de gemeente niet een eigen verantwoording richting de sporters en de verenigingen? Moet hier niet het zekere voor het onzekere genomen worden nu de berichtgeving best wel serieus en ook ernstig is?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top