skip to Main Content

Rondvraag Commissie Bestuur inzake Ernstige zorgen over de huidige bedrijfsvoering en de leiding daarvan

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 11 mei 2017

Inzake: Ernstige zorgen over de huidige bedrijfsvoering en de leiding daarvan

De voorzitter van het Presidium heeft begin 2017 -gezien de gebleken onrust onder de medewerkers van onze gemeente en de wijze van leiding geven- verzocht om een nadere uiteenzetting te krijgen van degenen die eindverantwoordelijk zijn, te weten de gemeentesecretaris en de burgemeester. Onze fractie had eenzelfde verzoek, gehoord hebbende een aantal geluiden intern en ook eigen bevindingen van inwoners van onze gemeente. Ondanks belofte werd geen bijeenkomst belegd. Onze fractie zond al bijgaande brief eerder rond maar kreeg daarop geen reactie. Dat is niet goed. Nu daar dringend reden voor is, is het stilzwijgen onverklaarbaar. Of zijn er andere ontwikkelingen?

Daarnaast leidt dit tot de navolgende vragen:

  1. Waarom is geen bijeenkomst belegd met de gemeentesecretaris en de burgemeester zoals toegezegd?
  2. Waarom werd door de burgemeester geen reactie gegeven op onze brief?
  3. Is de burgemeester en met hem de gemeentesecretaris, bereid om op zeer korte termijn aan de Raad / fractievoorzitters een toelichting te geven op de huidige gang van zaken binnen het ambtelijk apparaat, uiteen te zetten waar het goed en fout gegaan is, hun positie en de gevolgen voor hen van eventuele zaken die niet goed gegaan zijn, overzicht van de gevoerde procedures en beëindigingsregelingen, overzicht van klachten die zijn ingediend, welke concrete verbeterslagen gemaakt worden en de kosten daarvan en de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de verhuizingen naar de 2 halve gemeentehuizen?

 

bijlage rondvraag Cie Bestuur 11-5-17 e-mail fractievoorzitters 21-4-17

 

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

 

Back To Top