skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie MO inzake Naaldwijkse toneelverenigingen Rokagemto en De Plankenier

Rondvraag voor de Commissie MO van 28 augustus 2017

Onze fractie is benaderd door de Naaldwijkse toneelverenigingen Rokagemto en De Plankenier die nu hun accommodatie hebben op de Hoge Bomen. Het college heeft het gebruik opgezegd per 1 januari a.s. vanwege de bekende uitbreidingsplannen van LTC. De beide verenigingen tonen begrip voor de uitbreidingsplannen van LTC, maar vinden terecht dat hun belangen niet voldoende meegewogen zijn. De verenigingen willen meewerken aan het betrekken van een andere eigen accommodatie en hebben de hulp van de gemeente daarbij absoluut nodig. Dit lijkt een redelijk verlangen zowel wat betreft nieuwe locatie als het financieel faciliteren door de gemeente. De gemeente wenst immers dat zij na lange tijd vertrekken van de huidige locatie en hun eigen accommodatie afbreken.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het college bereid de 2 genoemde verenigingen te helpen aan een nieuwe locatie in Naaldwijk en bestaat de bereidheid om dat ook financieel te ondersteunen?
  • Waarom heeft het college niet al eerder met de verenigingen overleg gevoerd en doorgesproken de gevolgen van de opzegging?
  • Moet dit niet standaard gebeuren als na heel veel jaren gebruik plotsklaps daar een einde aan komt?
  • Is het college het met onze fractie eens dat het redelijk is om verenigingen die een eigen onderkomen gecreëerd hebben in alle opzichten te helpen aan een vervangende en passende accommodatie en dat dat proces altijd vooraf moet gaan aan een bitse opzegging?
  • Kunnen de verenigingen nog een beroep doen op de zgn ontruimingsbescherming?

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top