skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering EFO van 1 april 2015

Het College heeft in december 2014 toegezegd het totale kostenplaatje te leveren mocht het zwembad de Hoge Bomen sluiten per 1 januari 2016. Ook zou nagegaan worden of de sloopkosten ad € 825.000,– opgenomen zijn in de begroting. De wethouder heeft hierover nu meer dan drie maanden niets van zich laten horen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat zijn de totale kosten bij sluiting?
  • Heeft het College ook begroot de bijdrage in de afvloeiingskosten personeel bij sluiting? Contractueel is de gemeente Westland gehouden die kosten, althans een deel daarvan, voor haar rekening te nemen. Hoeveel gaan die kosten bedragen?
  • Is het denkbaar dat het College alsnog het sluitingsbesluit heroverweegt als mocht blijken dat de kosten van sluiting dermate hoog zijn dat beter nog tien à 15 jaar met het zwembad kan worden doorgegaan?
  • Worden deze kosten en het besparen daarvan bij het eventueel handhaven van het zwembad na 1 januari 2016 meegenomen in het bestek wat nu opgesteld wordt?
  • Wordt in het bestek ruimte gelaten voor de mogelijkheid dat mocht er geen partij inschrijven, dat dan in ieder geval het initiatief van de Vrienden van het Zwembad nader bekeken kan worden samen eventueel met de huidige exploitant van het zwembad om toch na 1 januari 2016 open te blijven?
  • Westland Verstandig is uiteraard voorstander van het openhouden van het zwembad zeker voor de komende tien jaar. Wij willen daarover afspraken maken met de huidige exploitant Optisport. Is het College bereid om eventueel de nu door het College geplande sluitingsdatum van 1 januari 2016 te verlaten naar 1 januari 2017 zodat meer tijd en gelegenheid is voor het uitwerken van andere plannen om het zwembad definitief open te houden? Heeft het burgerinitiatief daartoe al een verzoek bij het College ingediend en hoe zou het College tegen een dergelijk verzoek staan?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top