skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering EFO van 1 april 2015

Al langere tijd loopt het initiatief om te komen in Westland tot een sociaal-ecologische moestuin mogelijkerwijs op één van de braakliggende gronden die nu nog voor woningbouw bestemd zijn, maar die voorlopig niet daadwerkelijk ingevuld zullen kunnen gaan worden voor woningbouw. Van de initiatiefnemers begrijpen wij dat de gemeente in beginsel wel wil meedenken, maar toch een aantal uitgangspunten inneemt waardoor het initiatief niet van de grond kan komen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om grond ter beschikking te stellen en zo nodig de bestemming te wijzigen voor de duur van minimaal 10 jaar en het liefst voor nog langer daar ieder initiatief om een sociaal-ecologische moestuin te nemen, een duurzaam karakter moet hebben en zich niet kan beperken tot bijvoorbeeld één jaar?
  • Waarom biedt uw College gebruik en bestemmingswijziging enkel voor de duur van één jaar aan? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een dergelijke beperking zal leiden tot het niet doorgaan van het project?
  • Wanneer zal uw College invulling geven aan deze uitgangspunten? De tijd dringt nu het voorjaar er weer bijna is en het natuurlijk erg goed zou zijn om dit voorjaar nog van start te gaan. Is uw College bereid om alles “uit de kast te halen” om dit initiatief nu eindelijk van start te kunnen laten gaan?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat zoals de ervaringen nu in andere gemeenten zijn, een dergelijk initiatief ten goede komt aan de gezondheid van mensen, mensen die actief zijn in de buitenlucht, de eigen verbouwde producten zijn natuurlijk ook beter voor een mens en dus waarschijnlijk op het gebied van zorg preventief bespaard kan worden? In Den Haag zijn de zogenaamde buurttuinen waar zelf groenten, fruit en bloemen geteeld kunnen worden erg in trek. Waarom kan dat ook niet in Westland als “de tuin van Europa”?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top