skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering EFO van 13 januari 2016 inzake supermarkt Kwintsheul

Rondvraag commissievergadering EFO van 13 januari 2016

 

In 2015 heeft de wethouder meerdere keren mededelingen gedaan over de start van de bouw van de supermarkt in Kwintsheul.

Het bestemmingsplan is aangepast en ook de omgevingsvergunning is er. Desalniettemin wordt niet begonnen met de bouw.

De gemeente heeft de Kastanjehof gesloopt, een nieuwe Kastanjehof gebouwd en een aanmerkelijk bedrag toegelegd op deze verplaatsing.

De sloop van de oude Kastanjehof heeft in 2015 plaatsgevonden en had haast vanwege de start van de bouw van de supermarkt.

Onbekend is of nu nog beroepen lopen tegen de omgevingsvergunning, maar die beroepen hebben geen schorsende werking en behoeven de bouw zeker niet in de weg te staan.

De fractie van Westland Verstandig is meerdere keren benaderd door vele inwoners van Kwintsheul die zich afvragen hoe het zit en of de wethouder ongestraft aankondigingen kan doen dat op steeds verschillende tijdstippen die alweer in het verleden liggen, met de bouw zou worden gestart.

Blijkbaar huldigt ook de wethouder het standpunt dat eerst alle procedures af moeten zijn voordat met de bouw begonnen wordt, welk standpunt echter juridisch niet juist is en ook niet conform hetgeen met de ontwikkelaar is afgesproken.

Blijkbaar heeft de ontwikkelaar er belang bij om voorlopig niet met de bouw te starten.

De burgemeester heeft nog toegezegd dat voor het einde van het jaar waarin de brand plaatsvond, alweer vele jaren geleden, er een nieuwe supermarkt in Kwintsheul zou zijn. Echter de ontwikkelaar kwam met een veel grotere supermarkt dan die welke afgebrand was en dat leidde tot in ieder geval tijdscomplicaties.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt nu echt begonnen met de bouw van de supermarkt op die plek;
  • Welk soort supermarkt gaat dat worden?
  • Waarom wordt niet aangedrongen door de gemeente op de start van de bouw uitgaande van het feit dat er een omgevingsvergunning is waartegen weliswaar mogelijkerwijs nog beroep loopt, maar welke omgevingsvergunning niet geschorst is;

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Aanvullende Rondvraag commissievergadering EFO van 13 januari 2016

Inzake: start bouw supermarkt Kwintsheul

 

Over Kwintsheul hebben wij een rondvraag gesteld voor de komende Commissie EFO. Inmiddels is gebleken dat er nog één beroepschrift ligt bij de Rechtbank.

  • Kan een kopie van dat beroepschrift verstrekt worden? De procedure is openbaar, zodat daartegen geen bezwaar kan zijn.
  • Is er een schorsingsverzoek ingediend danwel een verzoek voorlopige voorziening?
  • Waarom is in de anterieure overeenkomst geen verplichting opgenomen om met de bouw te starten zodra dat juridisch mogelijk is?
  • Kan gestart worden met de bouw als geen schorsing is aangevraagd danwel verkregen? Waarom ziet de gemeente dan niet toe in het belang van de inwoners van Kwinsheul dat dat ook daadwerkelijk gebeurt?
  • Waarom doen wethouder Duijvestijn van CDA Westland en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland niet beter hun best voor de inwoners van Kwintsheul, laten ze wel de Kastanjehof begin 2015 afbreken en betaalt de gemeente het verschil tussen nieuwbouw Kastanjehof en opbrengst bouwperceel supermarkt om vervolgens de snelle start bouw op zijn beloop te laten?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

 

Back To Top