skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering EFO van 16 maart 2016 inzake Nolweg

Rondvraag commissievergadering EFO van 16 maart 2016

 

In deze commissie is tot tweemaal toe gesproken over het bouwplan aan de Nolweg. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming en het was de bedoeling om daar een bedrijfsbestemming aan te geven. Inmiddels zou ook woningbouw eventueel in de rede liggen. Nadat de commissie in meerderheid tot twee keer toe heeft aangegeven geen bedrijfsbebouwing te willen, hebben de wethouders Duijvestijn en Weverling de raadsleden bij elkaar geroepen om te overleggen. Dat overleg heeft tot nog toe twee keer plaatsgevonden en zelfs is er al een SAOZ-rapport uitgebracht. Onze fractie heeft het feit dat het rapport er is ook vernomen van derden.

 

De volgende vragen:

  • Wat is er in het laatste achterkamertjesoverleg op 10 maart jl. besproken tussen de hiervoor genoemde wethouders en raadsleden?
  • Op welke wijze wordt hier over teruggekoppeld naar degenen die bezwaar hadden tegen het aanvankelijke plan en de wijziging van het bestemmingsplan?
  • Hoe kan het dat ook inmiddels derden op de hoogte zijn van het SAOZ-rapport?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

Back To Top