skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering EFO van 16 maart 2016 inzake Tuindersweg

Rondvraag commissievergadering EFO van 16 maart 2016

 

Over het project aan de Tuindersweg is inmiddels in de commissie uitvoerig gesproken en de meerderheid van de commissie was van oordeel dat de plannen zoals die liggen voor de bebouwing van het perceel niet ten uitvoer gebracht moesten kunnen worden, hetgeen betekent dat het bestemmingsplan niet ter visie gelegd kan worden. Na de commissievergadering hebben de wethouders Weverling en Duijvestijn raadsleden benaderd om in achterkamertjes alsnog over deze kwestie te spreken. Dat overleg heeft plaatsgevonden op 10 maart jl. De fractie van Westland Verstandig wilde daar niet bij zijn, maar wil wel weten wat er besproken is.

 

Vandaar de vragen:

  • Wat is de concrete uitkomst geweest van het achterkamertjesoverleg op 10 maart 2016 tussen de hiervoor genoemde wethouders en raadsleden?
  • Wat is hierover gecommuniceerd naar degenen die bezwaar gemaakt hebben tegen de bebouwing en wat is hierover gecommuniceerd naar de ontwikkelaars?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Back To Top