skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering MO van 30 maart 2015

Rondvraag commissievergadering MO van 30 maart 2015

Deze week is de fractie van Westland Verstandig opgeschrikt door het toch plotsklapse faillissement van Dario Fo. Het is bekend dat Koperen Kees haar leerkrachten betrekt bij Dario Fo en Koperen Kees en Dario Fo alhoewel qua bedrijfsvoering gescheiden, toch qua organisatie samenhangen.

Tijdens de bijeenkomst met Cultuurweb is aangegeven dat met Koperen Kees voor na augustus 2015 overeenstemming bereikt werd over voortzetting van de bestaande bijdrageregeling en de door Koperen Kees te verrichten diensten. Inmiddels ontvangt mijn fractie geluiden dat een en ander niet geregeld is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan duidelijkheid gegeven worden over de positie van Koperen Kees en Cultuurweb en zijn er nou wel of geen bindende afspraken gemaakt die definitief zijn?
  • Welke rol gaat de gemeente vervullen bij het “overeind houden” van Koperen Kees?
  • Bekend is ook dat Koperen Kees gehuisvest is in het pand van Dario Fo. Is op dat punt nog van de gemeente enige toegeeflijkheid te verwachten?
  • Bij het leegkomen van het pand zal duidelijk zijn dat leegstand dreigt al of niet voor langere tijd. Acht uw College dan die leegstand gewenst of zijn er, zoals in het AD recentelijk stond, voor het pand al andere bestemmingen voorhanden?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top