skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering MO van 4 april 2016 Financiële verantwoording

Rondvraag commissievergadering MO van 4 april 2016

 

Over de financiële verantwoording 2015 bestaat toch nog de nodige onzekerheid. Opvalt is dat tijdens het ROF door de accountant en door de wethouder eerder, een ander beeld gegeven wordt van de situatie.

 

Op het gebied van WMO zou volgens de wethouder toch een vrij aardig beeld zijn over de financiën in 2015. Tijdens het ROF en ook in de managementletter wordt daarover toch weer anders gedacht.

 

  • De vraag is dan ook: hoe zit het? Kan de wethouder tijdens de MO-vergadering van komende maandag hier duidelijkheid over geven?
  • In mindere mate heeft de wethouder duidelijkheid gegeven over de jeugdhulp/-zorg. Gaarne een wat exacter beeld over 2015. Is dat door de wethouder te geven?
  • Hetzelfde geldt voor de verhouding met de H10 en de H4 gemeenschappelijke regelingen. Wat valt daar nog eventueel aan risico van te verwachten?
  • Dezelfde vraag geldt voor de participatie.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top