skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering MO van 4 april 2016 Werkplein

Rondvraag commissievergadering MO van 4 april 2016

 

Met betrekking tot het Werkplein wordt een bedrag betaald aan huur door de gemeente van veel meer dan € 300.000,–. Die betaling vindt plaats aan Patijnenburg. De huurovereenkomst duurt nog vele jaren.

 

  • In hoeverre heeft de gemeente nog heel veel profijt van het huren van ruimte bij Patijnenburg na vertrek van het UWV?
  • Kan inzicht gegeven worden in de kosten die de gemeente heeft voor wat betreft het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de directe opbrengsten daarvan in 2015?
  • Koppelt Patijnenburg constant terug met de gemeente wat de resultaten zijn?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top