skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering Ruimte van 1 september 2015 Inzake: Verstrekking aan de Raad van alle documenten inzake de bouw van de twee halve gemeentehuizen

Rondvraag commissievergadering Ruimte van 1 september 2015

 

Inzake: Verstrekking aan de Raad van alle documenten inzake de bouw van de twee halve gemeentehuizen

 

Bijgaande brief zond de fractie van Westland Verstandig aan het College, maar mocht daarop geen enkele reactie ontvangen. Vandaar deze rondvraag.

bijlage rondvraag Cie Ruimte 1-9-15 documenten gemeentehuis brf 25-8-15

De volgende vragen:

  • De documenten inzake de gunning en alles wat daarmee in verband staat dienen aan de Raad verstrekt te worden. Kunnen deze per ommegaande verstrekt gaan worden?
  • Kan het College opgave doen van alle bijkomende kosten die niet in de financiële gunningscondities zijn opgenomen, maar die wel de realisering van twee halve gemeentehuizen met zich mede zullen gaan brengen?
  • Met de Groene Schakel zou nog verder overleg gevoerd worden over de verdere uitwerking van de plannen voordat een definitieve omgevingsvergunningsaanvrage wordt gedaan. Waar bestaat dat overleg uit?
  • Waarom is er tijdens de presentaties niets gezegd over de kosten/jaarbedragen etc.?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

Back To Top