skip to Main Content

Rondvraag escalatie in Nachtegaalstraat

Rondvraag voor de raadsvergadering van 13 september 2016

Op vrijdag 2 september jl.[1] heeft in de buurt van de Wollebrand een steekpartij plaatsgevonden met een gewonde en zijn harddrugs gevonden. Er was heibel tussen Marokkaanse jongeren. Kinderen die aan spelen waren bij de Wollebrand zijn hiervan getuige geweest.

Gisteren is onze fractie ter ore gekomen dat op diezelfde middag in de Nachtegaalstraat in Honselersdijk ook heibel is geweest met gebruikmaking van een vuurwapen en een gestolen scooter. Het betreft  in ieder geval twee broers wonend aan de Nachtegaalstraat op het bij de politie bekende adres, t.w. één van de 3 probleemhuishoudens met in dit geval het hoogste huisnummer, waar afgelopen jaren regelmatig overlast van is ervaren door de omwonenden. Nu er sprake is van escalerend gedrag en overdag met vuurwapens in de hand langs het wel bekende speeltuintje wordt gerend is naar de mening van onze fractie de tijd nu gekomen om door te pakken.

Door meerdere omwonenden is hierover getuigenis afgelegd bij de politie van de gebeurtenissen op die vrijdagmiddag in de Nachtegaalstraat. Ook is hierover door deze omwonenden contact geweest met de gemeente (veiligheid) resp. Vitis Welzijn.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de burgemeester bekend met het gebeurde op 2 september jl. in de Nachtegaalstraat?
  • Waarom is het stil geweest in de media over dit incident?
  • Is er een relatie tussen het gebeurde in de Nachtegaalstraat en bij de Wollebrand? Onze fractie is bekend met het feit dat de steekpartij er toe leidt dat de ene familie in de Nachtegaalstraat met het laagste huisnummer (de gewonde oom) nu een conflict heeft met de familie op eerdergenoemde adres, die verdacht wordt van betrokkenheid bij deze daad.
  • Door omwonenden is gezien dat zowel het vuurwapen op die vrijdag en eerder die week op dinsdag een gestolen scooter, zijn gehanteerd door beide broers op het betreffende woonadres in de Nachtegaalstraat. Die woning heeft ook die vrijdagmiddag beschadigingen opgelopen. Door dit escalerend, crimineel gedrag willen omwonenden dat z.s.m. overgegaan wordt tot huisuitzetting, mede ook door de gespannen situatie in de straat als gevolg van het door de steekpartij ontstane conflict. Ook onze fractie is van mening dat hiermee de dossiervorming, waarover de burgemeester in eerdere beantwoording op onze vragen melding deed, tot zorgvuldige afronding kan komen.

Is de burgemeester bereid de procedure tot huisuitzetting te starten?

  • Is er geschoten met een vuurwapen in de Nachtegaalstraat op die vrijdag?
  • De bocht van de Nachtegaalstraat is een favoriete hangplek voor de overlastgevers en hun companen van elders uit het Westland en de regio. Dit is op enkele meters van het speeltuintje. Hier worden ook hoogstwaarschijnlijk de drugsdeals gedaan. Omwonenden kunnen hierdoor voor hun gevoel niet veilig gebruik maken van het trottoir. Is de burgemeester bereid om een samenscholingsverbod in te richten voor de bocht in Nachtegaalstraat en directe omgeving?
  • Tot slot: zijn beide broers opgepakt en in voorarrest –  vuurwapenbezit en in gesignaleerd op een gestolen scooter – of lopen ze nog vrij rond met alle risico’s van de omgeving van dien? Dat laatste lijkt het geval te zijn.

 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

[1] Zie het persbericht van de politie Op Westlanders.nu http://www.westlanders.nu/nieuws/gewonde-bij-steekpartij-zwaansheulpad-18985/

Back To Top