skip to Main Content

Rondvraag inzake beheer algemene begraafplaats Monster

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 7 februari 2017

Betreft: Beheer algemene begraafplaats Monster

Bij onze fractie komen klachten binnen van inwoners die geregeld op de algemene begraafplaats in Monster komen voor het bezoek aan overleden familieleden/kennissen. Blijkbaar moet in ieder geval bij de verlenging van koopgraven een bedrag voor onderhoud betaald worden. Klachten zijn er over de onderhoudssituatie van de paden die voorheen regelmatig met schelpen werden opgeknapt, maar nu één grote blubberpartij en met onkruid begroeid zijn. Volgens de beheerplannen die betrekking hebben op de begraafplaatsen zou dit onderhoud deugdelijk moeten geschieden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College zich in vorenstaand beeld met betrekking tot paden op de algemene begraafplaats in Monster?
  • Wanneer worden de paden voorzien van nieuwe schelpen dan wel ander verhardingsmateriaal waardoor niet langer verloedering te zien is en niet langer overlast bestaat bij het betreden van de paden?
  • Zijn er eerder klachten binnengekomen met betrekking tot de onderhoudstoestand op de algemene begraafplaats in Monster dan wel op andere begraafplaatsen?

 

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top