skip to Main Content

Rondvraag inzake brug Vroomstraat – Bakkershof

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 10 januari 2017

Naar aanleiding van een overgenomen motie zou onderzocht worden door het College de wenselijkheid en haalbaarheid van een brug vanaf de Vroomstraat naar de Bakkershof in Wateringen. Een aantal bewoners van de Juliahof hebben gevraagd om via de kortst mogelijke weg te voet van de Juliahof naar de Herenstraat in Wateringen te gaan of te komen. De betreffende bewoners aan de Vroomstraat en de Bakkershof maken zich zeer ernstig ongerust over de situatie en hebben aan de Burgemeester een brief gezonden. Geen reactie tot nog toe.

Onze fractie heeft gesproken met een aantal bewoners van de Bakkershof en de bewoners aan de Vroomstraat en de Bakkershof hebben een verklaring ondertekend. Onze fractie heeft voorts foto’s gemaakt van de situatie ter plekke en eerlijk gezegd erkennen wij de bezwaren die de bewoners hebben tegen de uiterst vreemde ligging van de brug die gemaakt zou moeten worden en die dan vervolgens over een strookje grond loopt die nu hoort tot de woning Bakkershof 7. Het voetpad loopt vlak langs het raam van de woning. De plek is volstrekt ongeschikt voor het aanleggen van een brug.

Meer geschikt zouden zijn een drietal andere oplossingen te weten vanuit Juliahof via de Vroomstraat/Mommastraat langs de historische fruitmuur naar de nu nog bolstaande brug. Dat bruggetje zou recht gemaakt moeten worden waardoor dit bruggetje toegankelijk is voor een ieder (1). Een tweede mogelijkheid zou zijn om voor de begraafplaats ter hoogte van de Finkenflügelstraat een doorgang te maken om dan vervolgens naar de Bakkershof in een rechte lijn te komen (2). Ook zou een oplossing zijn om Boetersstraat door te trekken naar de Julialaan om dan tussen de rooms-katholieke kerk en de Bakkershof uit te komen op de Heerenstraat/Oosteinde (3).

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College geconstateerd dat het uitwegen via een brug die dan voorbij Bakkershof 7 gaat wel een hele nauwe doorgang is en eigenlijk niet kan gezien de ligging van het pad ten opzichte van Bakkershof 7 en de doorgang ook veel te smal is en dus wellicht dus ook onveilig?
  • Zijn één van de drie andere alternatieve onderzocht en zijn dat geen betere mogelijkheden om uit te wegen?
  • Voor wat betreft de overgang vanaf de Vroomstraat naar de Bakkershof naast nummer 7 geldt daar ook niet voor dat de wijk destijds is opgezet op de wijze zoals thans voorzien en dat voetpad zat daar niet in en hoort daar ook niet uitgaande van een goede ruimtelijke ordening?
  • Hoort de grond die eventueel gebruikt gaat worden voor het voetpad niet tot het gehuurde van Bakkershof 7?

Inmiddels hebben de omwonenden handtekeningen verzameld en deze worden bijgevoegd. Ook wordt bijgevoegd een platte grond met daarop aangegeven alternatieve 1, 2 en 3. Tenslotte worden bijgevoegd foto’s van de situatie rond Bakkershof 7.

bijlage handtekeningen rondvraag Ruimte 10-1-17

bijlage kaart rondvraag Ruimte 10-1-17 

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top