skip to Main Content

Rondvraag inzake Dingemans van de Kasteelstraat

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 12 januari 2017

Onze fractie wordt benaderd door omwonenden van het Dingemans van de Kasteeleplein in ’s-Gravenzande die al geruime tijd ernstige overlast ondervinden van hangende personen die niet alleen zichzelf van drugs voorzien, luidruchtig zijn maar ook nog eens brutaal zijn en getuigen van weinig respect voor de buurtbewoners. Een aantal buurtbewoner hebben al via de diverse daarvoor bestemde “loketten” hun klachten en zorgen geuit maar dat leidt niet tot enige verbetering.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande overlastsituatie bekend en zijn de klachten / meldingen ook geregistreerd en bekend? Waarom doet ook de Sociaal Makelaar niets?
  • Bestaat de bereidheid de overlast weg te nemen en de buurtbewoners te bevrijden van meer dan deze dagelijkse ergernissen die hen ten deel vallen?
  • Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat vervolgens verplaatsing van dit probleem plaatsvindt naar elders in ’s-Gravenzande?

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top