skip to Main Content

Rondvraag inzake gang van zaken weekmarkt Naaldwijk

Rondvraag voor de raadsvergadering van 23 mei 2017 over gang van zaken weekmarkt Naaldwijk woensdag 17 mei 2017, de gevolgen daarvan voor de gemeente en hoe te handelen op en vanaf 24 mei 2017

Tussen gemeente en belanghebbenden bij de markt in Naaldwijk is overleg gevoerd en overeenstemming werd bereikt over een zomeropstelling die zou starten na de herstructurering van het Wilhelminaplein en het Havenplein. Die herstructurering is nog niet uitgevoerd, de vaste terrassen zijn er ook nog niet en ook bekend is dat het overleg met de bewoners aan het Havenplein nog niet tot tevredenheid verlopen is. Bij de eerder gehouden proefopstelling bleek dat het Havenplein voor de markt bruikbaar is, maar dat het plein eerst grondig moet worden aangepast. Ondanks het feit dat geen aanpassingen van het Havenplein plaatsvonden en de herstructurering van het Wilhelminaplein nog moet geschieden, heeft het College op11 april 2017 besloten dat de zgn. zomervariant in zou gaan op 24 april 2017. In feite is dat pas -en voor betrokkenen plotsklaps zonder deugdelijke communicatie- gebeurd op 17 mei jl.

De opstelling op 17 mei week echter af van de proefopstelling, de bestrating van het Havenplein is niet aangepast, het verkeer bleef op 17 mei over het plein rijden, beloofde fietsrekken ontbraken waardoor fietsen op de markt moesten worden meegenomen, stroomvoorziening op het Havenplein is niet in orde waardoor kassa’s en koelingen uitvielen. Ook was er chaos, stonden marktkramen half op de stoep en half op de weg en struikelden bezoekers. Op 17 mei jl. was sprake van een onveilige situatie en burgers en marktkooplieden hebben zich dan ook bij ons beklaagd. Ook het nu al verplaatsen van de markt zonder de bezwaren van de bewoners van het Havenplein serieus mee te nemen is verkeerd en aan hen niet uit te leggen.

De navolgende vragen willen we het College stellen:

  • Waarom werden de Raad en omwonenden niet gekend in het besluit van het College van 11 april 2017 van het plan om, zonder dat het Havenplein is aangepast, de markt te verplaatsen? Waarom dit besluit en niet gewacht op de toegezegde aanpassingen?
  • Heeft de gemeente schadeclaims ontvangen van marktkooplieden die aangeven meer dan de helft aan omzet te zijn misgelopen door de chaos op 17 mei jl.? Uw College betaalde al eerder schadevergoedingen uit toen de markt over het hoofd gezien werd bij het toestaan van het Glazen Huis. Gaat het College deze keer wel de Raad informeren over de gevolgen van uw besluit van 11 april 2017? Welke gevolgen trekt het College voor zichzelf als blijkt dat in deze verkeerd gehandeld is en schadebedragen moeten worden voldaan?
  • Waarom is de markt verplaatst, terwijl uw College bekend is met de bezwaren van de bewoners van het Havenplein?
  • We nemen aan dat op 24 mei de markt weer teruggaat naar de wintervariant, d.w.z. alles -tot na de herstructurering- bij het oude blijft en op gelijke wijze gehandeld wordt als vorig jaar?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top