skip to Main Content

Rondvraag inzake Honderdland fase II

Rondvraag voor de raadsvergadering van 23 mei 2017

Op 22 mei 2017 heeft de hoorzitting plaatsgevonden van een drietal plannen inzake Honderdland fase 2. Enkele dagen voordien ontvingen de commissieleden een samenvatting van enkele tientallen ingediende zienswijzen. Echter de beantwoording/reactie door de gemeente op de zienswijzen ontbrak bij alle plannen. Dit klopt niet omdat de hoorzitting met name bedoeld is om op die reactie te reageren door de indieners, terwijl wij als commissieleden naar aanleiding van deze reactie/beantwoording nadere steekhoudende vragen kunnen stellen. Ook werd gepasseerd de bepaling in het door de Raad vastgestelde protocol dat direct aansluitend aan de hoorzitting het bestemmingsplan inhoudelijk wordt besproken in de commissieruimte. Ook dit achterwege laten achten we geen correcte bejegening richting indieners zienswijzen en deze hadden daarover terecht klachten na afloop. Een aantal indieners bleef zelfs weg omdat ze geen reactie kregen toegestuurd op hun zienswijze en herhaling geen zin had. Hoor en wederhoor is geschonden door het College. De hoorzitting is een farce op die wijze. Voor het afsluiten van de hoorzitting vroeg ik wethouder Rijneveen aan te geven hoe dit allemaal hersteld gaat worden. Echter hij was enkel toehoorder werd aangegeven en gaf geen antwoord.

Gezien de haast -het plan komt in de juni commissievergadering- de navolgende vragen:

  • Waarom was de reactie er niet op de vele zienswijzen ten tijde van de hoorzitting? Hoe wordt dit hersteld richting de indieners? Waarom werd afgeweken van het protocol voor wat betreft de behandeling? Wat is de reden dat dit bestemmingsplan zo snel -veel en veel sneller dan andere plannen- ter vaststelling in de Raad gebracht wordt terwijl dat procedureel niet kan en worden de belangen van de omwonenden hiervoor opgeofferd en moet het College haar heil zoeken in niet correcte procedures.

N.B.    Deze vraag is urgent daar reparatie van de fouten moet plaatsvinden voor de commissievergadering.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top