skip to Main Content

Rondvraag inzake Kwintsheul, parkeerplaatsen bij de supermarkt, de weggehaalde stoplichten en zeer recente plaatsing verbodsbord voor vrachtauto’s richting de Kerkstraat

Rondvraag voor de raadsvergadering van 21 februari 2017

 

Betreft: Kwintsheul, parkeerplaatsen bij de supermarkt, de weggehaalde stoplichten en zeer recente plaatsing verbodsbord voor vrachtauto’s richting de Kerkstraat

 

  1. Toelichting

Vorige week is plotsklaps een verbodsbord voor vrachtwagens geplaatst naast de in aanbouw zijnde supermarkt op de Raaphorst richting de Kerkstraat. Zie bijgaande foto Raaphorst/Kerkstraat. Destijds is al gewezen op het feit dat de Raaphorst geen eenrichtingsverkeer mocht worden voor vrachtverkeer daar dan het vrachtverkeer alleen langs de Andreashof het dorp Kwintsheul kan verlaten. Dit zou dan ook niet gaan gebeuren. Nu zonder aankondiging is er een verbodsbord voor vrachtauto’s geplaatst zoals hiervoor is aangegeven. Daardoor ontstaat er acuut een onveilige situatie daar het vrachtverkeer langs de Andreashof wordt geleid en voor schoolgaande kinderen ontstaat een gevaarlijke situatie.

Vraag: Waarom wordt deze maatregel genomen en kan deze direct ongedaan gemaakt worden?

 

  1. Toelichting

Rondom de supermarkt zijn inmiddels parkeerplaatsen gemaakt. Die worden echter weer afgeschermd door hekken. Nog daargelaten de verloederende indruk die een en ander maakt, kunnen die parkeerplaatsen toch nu al gebruikt worden ten behoeve van parkeren in en rondom de Kerkstraat?

Vraag: Is het College bereid om dit voor elkaar te krijgen? De gronden zijn van de gemeente geweest en zijn overgedragen speciaal voor de supermarkt en op dat punt kan uw College toch in redelijkheid het gebruik van dat parkeerterrein verlangen ten behoeve van de inwoners van Kwintsheul?

 

  1. Toelichting

De stoplichten vóór de supermarkt die zijn weggehaald op de Kerkstraat waardoor een onveilige situatie ontstaat voor de overstekende personen.

Vraag: Kunnen de stoplichten, nu de supermarkt toch voorlopig niet opengaat, teruggeplaatst worden? In ieder geval zouden mobiele stoplichten kunnen worden aangebracht waardoor de veiligheid van een aantal oudere inwoners van Kwintsheul meer geborgd is. Is uw College bereid om deze stoplichten te plaatsen?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top