skip to Main Content

Rondvraag inzake opfleuren dorpskernen

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 6 juni 2017

De heer A. Zuijderwijk heeft suggesties gedaan over het opfleuren van de dorpskernen.

Dit leidt tot voor onze fractie tot de volgende vragen:

  • Waarom gaat het College niet verder in op de gedachten van de heer Zuijderwijk om de dorpskernen op te fleuren?
  • Kan de verfraaiing van de dorpskernen niet bijdragen tot een betere leefomgeving en is het College bereid om te bezien wat de kosten zijn, welke bijdragen eventueel door de ondernemers zelf geleverd kunnen worden en is dit ook niet iets voor het MKB Investeringsfonds?

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top