skip to Main Content

Rondvraag inzake positie gemeentesecretaris / algemeen directeur

Rondvraag voor de raadsvergadering van 23 mei 2017 inzake raadsinformatiebrief inzake positie gemeentesecretaris / algemeen directeur

Het College heeft bericht dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur plotsklaps en per direct “vertrekt” en in september een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt aangesteld. De huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur blijft wel in dienst en voor hem wordt door het College of door hemzelf een volledig nieuwe functie gecreëerd. Die functie omvat -kort gezegd- de ambtenarencultuur stimuleren. Zonder dat de Raad de details ervan wist, is er een interne reorganisatie uitgevoerd waardoor best wel ongenoegens en vraagtekens bij een groot aantal medewerkers zijn ontstaan over de organisatie en werkprocessen zoals die er nu zijn komen uit te zien. Dit leidt tot een groot aantal vragen bij onze fractie. Drie daarvan stellen we vanavond en de rest komt later:

  • Is het juist dat de nieuwe functie van de gemeentesecretaris 80% van zijn huidige salaris zal bedragen en 60% van zijn arbeidstijd en wat betekent het financieel voor de gemeente? Is deze keuze al definitief of heeft de Raad hier nog het laatste woord over? Waarom wel deze nieuwe functie, terwijl verzoeken vanaf de werkvloer om meer Fte’s in het dagelijkse werk door diezelfde secretaris en ook het College werden afgewezen?
  • Waarom moet degene die de huidige gewijzigde organisatiestructuur heeft bedacht en waartegen -naar verluidt vanuit de ambtenaren- een aantal terechte bezwaren zijn ingebracht zelf de gevolgen daarvan gaan begeleiden en loopt hij daarmee zijn opvolger gemeentesecretaris/ algemeen directeur niet voor de voeten? Gesteld dat de nieuwe secretaris op zijn beurt -eventueel nadat een nieuwe Raad en College zijn aangetreden- de structuren weer wil wijzigen hoe zal dat dan gaan verlopen als nog steeds de bedenker van de huidige organisatie nog daarbinnen acteert?
  • Waarom deze timing en gaat de gemeentesecretaris weg voor het moment van verhuizing van de ambtenaren naar de twee halve gemeentehuizen? Was het niet verstandiger en juister geweest om eerst de verhuizing af te wachten, de eerste ervaringen met de DBFMO-constructie en de uitvoering daarvan af te wachten om dan -bij geen tegenvallers- ergens in 2018 de gemeente definitief te verlaten zonder nog opvolgers voor de voeten te lopen?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top