skip to Main Content

Rondvraag inzake raadsuitje Sail Amsterdam

Rondvraag voor de raadsvergadering van 30 juni 2015

Bijgaande vraag is aan de fractievoorzitters en aan de voorzitter van het College gesteld terzake van een door de voorzitter van het College gepland bezoek aan de Amsterdamse Sail op 19 augustus 2015. Waarschijnlijk krijgt onze fractie geen schriftelijk antwoord meer. Vandaar deze rondvraag. Als de voorzitter van het College zijn zin krijgt, dan is er een raadsledenprogramma en los daarvan een partner van raadsledenprogramma. Onze fractie wil weten wat dat kost alvorens zij wenst in te stemmen met een dergelijk “raadsuitje”. Voorts wil onze fractie weten op welk budget de kosten belast worden. Als het zo mocht zijn dat een derde een deel danwel het geheel van de kosten voldoet, dan gaarne aangeven wie dat is en waarom die derde een dergelijk genereus aanbod doet aan de gemeente Westland.

Het vorenstaande geldt temeer nu blijkbaar een groot aantal personen mee naar Amsterdam afreizen en in ieder geval 39 raadsleden, 7 leden van het College en mogelijkerwijs nog een aantal andere bij de gemeente betrokken personen. Uitgaande van het partnerprogramma zou dat allemaal maal twee vermenigvuldigd moeten worden.

Wat kost het als het College een dag geen werk verricht maar op Sail Amsterdam zit? Kunt u daarvan de uren opgeven en ook de kosten net zoals uw College dat doet bij de beantwoording van vragen?

Deze vraag is urgent omdat 19 augustus midden in de zomervakantie valt.

bijlage 1 rondvraag raadsvergadering 30-6-15 raadsuitje Sail Amsterdam

bijlage 2 rondvraag raadsvergadering 30-6-15 raadsuitje Sail Amsterdam

Namens de fractie van Westland Verstandig

 

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top