skip to Main Content

Rondvraag voor de raadsvergadering van 12 september 2017 inzake LTC Naaldwijk

Rondvraag voor de raadsvergadering van 12 september 2017

Wethouder Ouwendijk kondigde tijdens de commissievergadering aan voor de twee toneelverenigingen met een oplossing voor hun huisvesting te komen zodat zij voor 1 januari 2018 kunnen verhuizen naar een voor hen aanvaardbare locatie. Naar verluidt zou dat Westland € 250.000,– gaan kosten. Wij zijn blij dat er een oplossing is. We willen wel weten wat de oplossing is en of de verenigingen daarmee akkoord zijn; Wethouder Mokaddem en ook de Commissie MO konden zich vinden in de uitbreidingsplannen van de LTC Naaldwijk en de financiële bijdrage door de gemeente. De wethouder gaf tijdens de commissievergadering aan dat het College een voorstel voorbereidde en dat mogelijkerwijs nog in de vergadering zou indienen. Inmiddels is in de wandelgangen meer bekend. Naar verluidt komen het College en de wethouder terug op eerdere positieve berichten en willen nog maar een deel bijdragen aan de uitbreiding t.w. toepassing 25% en eenmalig gering bedrag, waardoor LTC geen uitvoering kan geven aan haar plannen. Daarvoor is, buiten de 25%-regeling, € 220.000,– nodig en in ieder geval meer dan de wethouder aan LTC toegezegd heeft in een gesprek. Van de ontvangst is LTC al uitgegaan in haar plannen en de tot nog toe gemaakte kosten. 

De navolgende vragen:

  • Welke concrete oplossing komt er voor de twee toneelverenigingen en heeft het College daarvoor € 250.000,– uitgetrokken en is een en ander teruggekoppeld met de verenigingen?
  • Waarom komt de wethouder terug op eerder gedane beloftes aan de LTC voor wat betreft de financiële ondersteuning door de gemeente en is het College niet bereid de eerder door de wethouder gedane toezegging richting LTC gestand te doen?
  • Wat is de mening van de andere fracties in deze Raad over het door de gemeente mogelijk maken van de uitbreiding LTC; meerdere fracties steunden de plannen en ook de gevraagde financiële inbreng. Komen die daar nu op terug?

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland
Remmert Keizer,
Fractievoorzitter

Back To Top