skip to Main Content

Rondvraag voor de raadsvergadering van 24 mei 2016 inzake De Dijkgraaf

Rondvraag voor de raadsvergadering van 24 mei 2016

 

De perikelen rondom De Dijkgraaf maken zowel De Dijkgraaf als de omwonenden niet blij. De wethouder zigzagt van het ene naar het andere standpunt. Recent is bijgaande mail van fractievoorzitter GBW aan wethouder Peter Ouwendijk ons toegezonden en blijkbaar wordt er achter de schermen in de achterkamertjes gelobbyd, getrokken en gestuurd.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welk standpunt huldigt de wethouder nu echt in deze? In de voorlaatste commissievergadering geeft hij aan dat hij handhaaft en dat er niets tussen kan komen en in de laatste commissievergadering geeft hij toch weer ruimte, waarschijnlijk door de gesprekken en de mails vanuit de achterkamertjes. Terecht of niet terecht?
  • Welke rol speelt Weverling van GemeenteBelang Westland als wethouder in deze omdat hij ook als adressant van de mail staat genoemd?
  • Wordt het nu niet tijd dat het College duidelijkheid geeft en wel deze dat op de kortst mogelijke termijn een geschikte locatie voor De Dijkgraaf er komt die voldoende draagvlak in de omgeving zal hebben en waar de vestiging niet alleen afhankelijk gesteld wordt van allerlei formele regels waarop vaak dan ook weer vrijstellingen en ontheffingen gegeven kunnen worden?
  • Is het College het met de visie van Westland Verstandig eens dat bedrijven als deze in Westland behouden moeten worden en daarvoor door de gemeente inspanningen gedaan moeten worden? Waarom wel naar verre buitenlanden gaan om daar mogelijkerwijs bedrijven binnen te halen in Westland, waartegenover dan eigen bedrijven in hun voortbestaan bedreigd worden?
  • Kan het College het complete dossier van De Dijkgraaf, inclusief alle correspondentie rondom de mail van 4 mei 2016 beschikbaar stellen en aan de fractie van Westland Verstandig toezenden?

bijl. rondvraag Raad 24-5-16 mail inz. De Dijkgraaf

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top