skip to Main Content

Rondvraag toezeggingen wethouders

Rondvraag voor de raadsvergadering van 30 juni 2015

 

Regelmatig komt het voor dat bepaalde wethouders toezeggingen niet nakomen die zij doen in commissies. Voor de Westlandse ondernemers is het van belang dat de Nota Welbesteed op een juiste wijze wordt uitgevoerd en dat met name de groslijsten waar de nota op gebaseerd is er ook gaan komen. Zonder die groslijsten komen de Westlandse ondernemers vaak niet in aanmerking. Zo is bij de aanbesteding van de school de Zeester gebleken dat als er groslijsten geweest waren, Westlandse ondernemers hadden kunnen meedingen hetgeen nu niet het geval is. Dit is ook geconstateerd tijdens de ronde tafel conferentie inkoop- en aanbestedingsbeleid van 14 april 2015. Een door de griffie gemaakt kort beknopt verslag van die bijeenkomst wordt bijgevoegd.

 

De fractie van Westland Verstandig heeft ervoor gepleit in het belang van de Westlandse ondernemers de Nota Welbesteed uit te voeren en de wethouder heeft aanvankelijk aangegeven dat hij de systematiek van de groslijst “in beraad” heeft. In beraad houden hoeft niet omdat de Nota Welbesteed ervan uitgaat dat op die wijze de uitvoering moet plaatsvinden. Zie ook de opmerkingen van diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

 

De wethouder heeft dit gedaan naar aanleiding van een opmerking van de fractie van Westland Verstandig dat oktober 2015 toch wel erg laat was. De heer Frits Schol heeft ook opgemerkt dat de groslijsten er moesten komen en dat de groslijsten beperkt kunnen worden tot lokale en regionale leveranciers. Daarmee is het belang van de groslijst een gegeven.

 

De navolgende vragen:

  • Waarom is de wethouder zijn toezegging om in de commissie EFO van juni 2015 te komen niet nagekomen?
  • Wat gaat de wethouder doen om deze omissie goed te maken? Worden nu alsnog de groslijsten gemaakt zoals de heer Frits Schol tijdens de bijeenkomst heeft aangegeven?
  • Of gaan we weer wachten tot oktober 2015 en laten we het Westlandse bedrijfsleven in feite op die wijze de dupe worden van een laks College en een wethouder die zijn toezeggingen niet nakomt?

bijlage rondvraag raadsvergadering 30-6-15 verslag ronde tafel conferentie 14-4-15

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Back To Top