skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 22 mei 2014

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 22 mei 2014

Destijds is door de burgemeester aangegeven dat op het einde van het eerste kwartaal een go or no go van het feest voor het tienjarig bestaan van de gemeente zou worden gegeven.

Geconstateerd moet worden dat er geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden.

Dat leidt tot de navolgende vragen.

  • Waarom heeft de beloofde terugkoppeling niet plaatsgevonden?
  • Wordt het maximaal voorziene bedrag van € 100.000,– niet overschreden?
  • Welke bedragen komen er nog bij uit andere potjes zoals Westland Event en Communicatie kosten, bemoeienis van gemeentelijke medewerkers, Podium Westland etc.? Kunt u daar een opsomming van geven?
  • Is het College bereid, nu de burgers recht hebben op transparantie ook wat betreft hun feest, om de overeenkomst tussen de gemeente en de organisator te verstrekken?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top