skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 5 maart 2015

Rondvraag voor de Commissie Bestuur van 5 maart 2015

In het AD van zaterdag jl. lazen wij dat de oud-wethouder Vokurka van Delft benoemd is tot economisch directeur van de Metropoolregio. De krantenartikelen die gewijd zijn aan deze kwestie worden verondersteld bekend te zijn. De fractie van Westland Verstandig en volgens ons ook de Raad weet niets van de benoeming. We vragen ons af of dit wel allemaal correct verloopt.

Vandaar dat de navolgende vragen gesteld worden:

  • Is het College en ook de burgemeester bekend met de voorgeschiedenis van de heer Vokurka zoals deze in het AD is beschreven?
  • Is het AD-artikel juist en heeft de heer Vorkurka zich beter voorgedaan dan hij is door een verkeerde titel voor zijn naam te zetten en ook de verwijten die hij uit Delft krijgt dat hij een financiële chaos heeft achtergelaten en zaken niet vermeld heeft die kort na zijn vertrek wel zijn uitgekomen waardoor de gemeente Delft op het randje van bankroet zit? Als dat zo is, is dit wel de juiste man op de juiste plek nu ook Westland de kans loopt “meegezogen” te worden?
  • In een ander krantenartikel wordt ook door Delft gewezen op de mogelijkheid om de financiële strop te verhalen op de Metropoolregio en/of het Rijk. Als dat zou slagen heeft dat ook weer gevolgen voor Westland. Is de burgemeester/het College iets bekend over die aanspraken van Delft op de Metropool en wat zal dan het standpunt van Westland zijn?
  • Is het idee van Delft ook geen goed idee voor Westland om de schade die geleden wordt door de Westlandse Zoom te verhalen op de Metropool en/of de Provincie en/of het Rijk nu Westland zich heeft laten meeslepen door die openbare lichamen waarbij uiteraard de Metropoolregio wordt gezien als de opvolger van Haaglanden? Is door het College daarnaar gekeken?
  • Dit geldt met name wellicht voor de locatie Monster-Noord. Hoe staat het trouwens met die locatie daar de wethouder enige tijd geleden aangaf dat er een mogelijke doorbraak was in het overleg met de Provincie?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top