skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie EFO van 4 maart 2015

Rondvraag voor de Commissie EFO van 4 maart 2015

Bijgaande publicatie stond in het Financieele Dagblad van vrijdag 27 februari jl.

De gemeente Westland wordt daar weer genoemd als gemeente die zich samen met Almere en Nijmegen “het diepst in de schulden met portefeuilles van honderden miljoenen” heeft gestoken. Uit onderzoeken van Ernst & Young en Fakton blijkt dat ondanks het herstel van de woningmarkt de komende jaren nog fors afgeboekt moet worden op verliezen van de grondposities. Evenals in het artikel wordt aangegeven schuift ook de gemeente Westland de verwachte inkomsten naar de verre toekomst, waardoor de verliezen op grondposities “zoveel mogelijk” weggecijferd worden.

De ministers Schultz en Plasterk wijzen erop dat de gemeenten in de komende jaren te maken krijgen met aanvullende verliezen mede door het overaanbod van grond voor woningbouw en bedrijventerreinen en veranderende marktomstandigheden. Een aantrekkende woningmarkt verandert dat beeld niet. Het kabinet werkt aan wetgeving om te voorkomen dat gemeenten zich in de toekomst opnieuw in de schulden steken.

  • Welke gevolgen verbindt de gemeente Westland aan het onderzoek van Ernst & Young en Fakton?
  • Is het College bereid om aan Deloitte een apart verzoek te doen om in het kader van de jaarrekening 2014 de positie van Westland te toetsen aan de onderzoeksrapporten van Ernst & Young en Fakton?
  • Is de constatering van de ministers niet voor Westland aanleiding om nu al verliezen op de grondposities te nemen en deze niet naar de toekomst door te schuiven?
  • Ongetwijfeld zal de wethouder weer stellen dat de voorzieningen voldoende zijn. Is de wethouder in staat om exact aan te geven wanneer de betreffende voorzieningen gevormd zijn en waar deze dan uit bestaan?
  • Vooruitschuiven in de tijd van verkoop/afwaardering kapitalen of andere redenen; Kan de wethouder per grondpositie –Westlandse Zoom, ONW, Juliahof, strategisch onroerend goed, onroerend goed van de gemeente zelf zonder een grondbankverplichting- aangeven hoe deze voorzieningen verder zijn gespecificeerd? Is deze specificatie ook bij Deloitte bekend?
  • Hoe staat het met de verdere afspraken met de Provincie over de invulling van Monster-Noord? Is de vooruitziende blik van de wethouder dat op korte termijn na november/december 2014 overeenstemming met de Provincie bereikt kon worden over een andere invulling dan natuurgebied uitgekomen en is inmiddels wel overeenstemming bereikt?
  • Heeft het College de rapporten van Ernst & Young en Fakton ontvangen van het ministerie en kunnen deze integraal aan de raadsleden worden toegezonden?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

bijlage rondvraag Cie EFO 4-3-15 inz. grondverliezen

 

Back To Top