skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 20 mei 2014

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 20 mei 2014

Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitvoering van het 3-in-1 project toch veel meer complicaties met zich medebrengt dan voorzien. Met name zou er sprake zijn van een aanmerkelijke vertraging door welke oorzaak dan ook.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan uw College aangeven welke vertragingen zich zullen gaan voordoen?
  • In hoeverre zullen door de gemeente c.q. de Provincie maatregelen genomen worden om de overlast bij de Westlandse burgers en het Westlandse bedrijfsleven zoveel als mogelijk te beperken?
  • In hoeverre heeft de vertraging van de werkzaamheden consequenties voor (het moment van) de aanleg van het “pootje van Bram”?
  • In hoeverre vindt overleg met de Provincie plaats omtrent het zoveel mogelijk verzachten van de hinderlijke gevolgen van de vertraagde uitvoering en realisering?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top