skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 3 maart 2015

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 3 maart 2015

Nog steeds blijken er misverstanden te zijn over de toegangsweg tot de strandpaviljoens bij Ter Heijde. De Provincie Zuid-Holland heeft negatief beslist op het verzoek om een ontheffing, terwijl de ODH op grond van de Natuurbeschermingswet wel een ontheffing zou hebben verleend.

De weigering van de Provincie is gebaseerd op de verkeersonveilige situatie die ontstaat voor fietsers en voetgangers omdat het fietspad hier niet voor is ingericht. Voorts zou het fietspad te licht geconstrueerd zijn om de belasting van vrachtwagens en/of bestelbusjes op langere termijn te verdragen.

De volgende vragen rijzen:

  • Hoe zit het nu twee overheidsinstanties elkaar tegenspreken?
  • Welke condities zijn destijds gesteld aan de bouw van de strandpaviljoens?
  • Het verhaal gaat dat toen duidelijke afspraken gemaakt zijn over de bevoorrading. Is dat juist en welke condities zijn opgelegd?
  • Voorts wordt aangegeven dat er 9 instanties zijn die met gewone auto’s/SUV’s en ook zwaardere voertuigen van het betreffende fietspad gebruik maken? Wat weet het College hiervan?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top