skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 inzake kwaliteit fietspaden

Onze fractie wordt benaderd door inwoners die klagen over de kwaliteit van de fietspaden. Als voorbeelden worden genoemd de Bosweg in Naaldwijk en de Galgeweg. Het zijn fietspaden die inwoners vaak gebruiken om van dorp naar dorp te gaan.

Ook zijn we erop geattendeerd dat het kruispunt Geestweg/Opstalweg na de aanpassing wel erg gevaarlijk is geworden voor met name fietsers.

Dit leidt tot twee vragen:

  • Wat gaat het College doen aan de slechte kwaliteit van een aantal fietspaden in Westland en kan daar eventueel op korte termijn werk van gemaakt worden om die op te knappen?
  • Kan het kruispunt zoals hiervoor is aangegeven en wat erg onoverzichtelijk is aangepast worden?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top