skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 inzake meer openbaar vervoer naar de stations

Bij onze fractie komen steeds meer verzoeken binnen om meer openbaar vervoer naar de stations Hoek van Holland, Den Haag, Delft, Maassluis etc. Ook naar meer opstapplekken in gebieden als Honderdland.

Ook krijgen we nog steeds klemmende verzoeken om beter openbaar vervoer in met name Monster en ’s-Gravenzande. We weten natuurlijk dat er op dit moment landelijk en zeker bij de metropool sprake is van versobering maar voor gebieden als Westland, waar al sprake was van een sober vervoer – geen trein, geen randstadrail etc. – zal duidelijk zijn dat onze inwoners er al vrij bekaaid vanaf komen.

De vragen zijn de navolgende:

  • Is het College bereid om het vorenstaande te gaan bepleiten?
  • Zo ja, wanneer kunnen we de resultaten daarvan horen?
  • Wat moeten we als Raad doen om de OV wensen van onze inwoners beter voor het voetlicht te krijgen en wel resultaten geboekt worden?
  • Is het College bereid om met alle betrokkenen en onze inwoners, reizigersorganisaties, jongerenraad etc. een avond te organiseren om het vorenstaande door te nemen om een concreet actieplan te krijgen?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top