skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Wonen van 31 augustus 2022 bouwplan op het voormalige Harmonie- terrein te Naaldwijk

Algemeen bekend is dat er diverse verwikkelingen zijn rondom het bouwplan op het voormalige Harmonie- terrein te Naaldwijk. Westland Verstandig is altijd tegen dit te grote en te massale bouwplan geweest met veel te dure appartementen voor een niet juiste doelgroep. Betaalbare woningen voor senioren op deze centraal gelegen plek had de voorkeur moeten hebben. Er bestaat voldoende interesse daarvoor. Het vorige College heeft vergunning verleend en daartegen lopen bezwaren en de ontwikkelaar is inmiddels failliet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe staat het met het vergunde bouwplan?
  • Ziet het College mogelijkheden om alsnog een andere invulling te geven aan de ontwikkeling van dit deel van Naaldwijk en te komen tot een acceptabel plan voor wat betreft vorm en inhoud en een meer acceptabele invulling?
  • Is het College bereid om met initiatiefnemers tot wonen door senioren met eventueel zorg in overleg te treden?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top