skip to Main Content

Rondvraag voor de raadsvergadering van 29 maart 2016

Rondvraag voor de raadsvergadering van 29 maart 2016

 

Inmiddels heeft onze fractie de brief van Teamplayer, geschreven in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, van 25 november 2015 ontvangen. De brief wordt bijgevoegd. GBW heeft al artikel 26-vragen gesteld. Deze rondvraag heeft betrekking op de inhoud van de brief.

 

De navolgende vragen:

  • Wordt deze brief door uw College toegezonden aan het COT, zijnde de instantie die op dit moment onderzoek doet in opdracht van de RKC?
  • Wat is de reactie van het College op de opmerking in de brief aan het adres van de gemeente waarin een tegenstrijdigheid wordt geconstateerd doordat na vrijgave toch asbest werd aangetroffen en voorts ten onrechte aan de bewoners in Wateringen het verzoek gedaan is om zelf asbestrestanten op te ruimen; De gemeente het verwijt krijgt dat zij zich niet juist heeft laten adviseren?Voorts dat de gemeente niet wenst in te gaan op uitnodigingen van het comité Brand Wateringen om de bevindingen van bewoners en experts te delen en/of te checken, het verwijt “dat het lijkt alsof de gemeente zich aan haar zorgplicht onttrekt”?
  •  Kende uw College de inhoud van deze brief al vòòr 23 maart 2016?

 

brf Teamplayer aan prov. ZH 25-11-15

 

Gezien de onrust die ook deze brief weer bij de Wateringse bewoners teweeg brengt, lijkt het goed om op korte termijn duidelijkheid te geven en vandaar deze rondvraag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top