skip to Main Content

Rondvraag Wet aanpak woonoverlast

Rondvraag voor de raadsvergadering van 13 september 2016

In het najaar zal de Tweede Kamer behandelen de Wet aanpak woonoverlast, in de volksmond de “aso-wet”. In die wet wordt onder meer aan de burgemeesters de mogelijkheid gegeven om op te treden tegen woningbezitters die overlast veroorzaken. Er zijn burgemeesters die al vooruit lopen op deze wet en er zijn ook gemeenten die vooruitlopend op deze wet gedragsaanwijzingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de burgemeester bekend met vorenstaande wet?
  • Is de burgemeester ook bereid om vooruit te lopen op die wet en initiatieven te nemen tot aanpassing van de APV door gedragsaanwijzingen op te nemen zoals een aantal collega’s van hem in het land gedaan hebben?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top