skip to Main Content

Slecht besluit van -uit de partijen CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland bestaand- College van Burgemeester en Wethouders voor tijdelijk AZC in Wateringen.

Slecht besluit van -uit de partijen CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland bestaand- College van Burgemeester en Wethouders voor tijdelijk AZC in Wateringen. Raad moet op 16 februari besluit opschorten en de inwoners en bedrijven van Westland eerst om hun mening vragen!

Plotsklaps heeft vorige week het College van B&W besloten in te stemmen met de komst van een tijdelijk AZC in Wateringen. De Raad, althans de oppositiepartijen, werden voor een voldongen feit geplaatst. De Raad mag nog wensen en bedenkingen maken. Een doekje voor het bloeden. Ook de burgers en bedrijven werden gepasseerd. Slechte zaak natuurlijk om zonder draagvlak dit soort besluiten te nemen. Onverstandig ook. De medemens die in nood is moet natuurlijk geholpen worden. Alleen ligt het nu helaas iets gecompliceerder. Vreselijke incidenten elders in Europa, steeds weer opnieuw opduikende vreemde verhalen over de vluchtelingen zelf, het feit dat het praktisch alleen maar mannen zijn die hier zijn, veiligheidsproblemen met mensen uit een heel andere cultuur zijn factoren die bij de afwegingen een belangrijke rol spelen. Het College gaat hieraan voorbij en ineens zou ook de veiligheid gewaarborgd zijn, zonder echt concrete maatregelen te noemen. Ook het aantal van 275 is natuurlijk veel te groot. Dit kan niet, zeker niet op de wijze zoals dit College dat wenst. De vluchtelingenhuisvestingsproblematiek houdt de Westlandse samenleving bezig en iedereen heeft daar een mening over. Daarom een volksraadpleging middels een referendum en daarna pas beslissen. Nu op 6 april toch al een landelijk referendum plaatsvindt een unieke kans om ook deze kwestie aan de Westlandse burgers voor te leggen. Veel Westlanders menen dat het niet kan dat fors beknibbeld wordt op de voorzieningen en dat nu wel gemeentelijk geld wordt besteed aan de opvang van 275 vluchtelingen. Ook dat kan meespelen bij de keuze als de inwoners hun mening kunnen geven. In ieder geval bestaat de mogelijkheid om op 16 februari a.s. te 19.00 uur in te spreken. Op initiatief van Westland Verstandig moeten insprekers zich eerder dan volgens de regels aanmelden bij de griffie, voor vrijdag 12 februari te 15.00 uur (per mail Griffie@GemeenteWestland.nl of tel. 0174-673040). Zowel voor- als tegenstanders kunnen de Raad en het College hun mening geven. Wellicht goed dat dat in grote getale gebeurt. Wel moet dit College duidelijk gemaakt worden dat dit soort aangelegenheden, of men nu voor of tegen is, anders aangepakt moeten worden.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top